Næringsfond

Hvem kan søke:
  • Eksisterende bedrifter
  • Etablerere/gründere
 
Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom prioriteres.
Det må søkes om støtte før investeringen/utviklingsprosjektet gjennomføres.
 
Hva kan det søkes om søtte til
Det kan gis støtte i form av tilskudd til investeringer og utviklingstiltak.
 
Hvor mye kan det søkes om i støtte
Private næringstiltak kan søke om 50% støtte av kapitalbehovet for et prosjekt. Prosjekter av særlig betydning for kvinner, ungdom eller nyetableringer kan søke om 75% finansiering.
 
Støtten skal være begrenset til en maksimumsgrense på 200.000 ECU til ett og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra næringsfondet ved søknad om eventuelle ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden.
 
Saksbehandling
Søknadene blir behandlet forløpende, og det er formannskapet som er fondsstyrer.