Søke om tjenester?

Har du behov for tjenester innenfor helse- og omsorg, bolig, ledsagerbevis, eller matombringing fra Landmo.

Skjemaet sendes til Tildeling og koordinering.

I behandlingen av søknaden vil vi i samarbeid med deg som søker og/eller pårørende, kartlegge nærmere hva som er behovet ditt. Vi innhenter også opplysninger fra andre instanser ved behov. Utredningen starter gjerne med et besøk hjemme hos deg som søker. Det vil bli fattet et vedtak innen 4 uker fra du søkte. Hvis det går mer enn 4 uker før saken kan ferdigstilles, vil du få eget brev om det, en foreløpig melding i forvaltningssak, med begrunnelse for hvorfor vi trenger mer enn 4 uker for å fatte vedtak.

Vedtaket skal beskrive hvor mye, og hva slags hjelp du får. Dersom det skal betales for tjenesten vil også dette fremkomme i vedtak, eller via et vedlegg til vedtaket.  

Hvis du får avslag på søknaden, eller du får mindre hjelp eller annen hjelp enn den du mener du trenger og har krav på, kan du klage. Om du trenger hjelp til å utforme klagen kan du kontakte Tildeling og koordinering. Klagen skal leveres innen 3 eller 4 uker fra du mottok vedtaket. Se i vedtaket under pkt klageadgang i forhold til frist.

Tildeling og koordinering har telefontid mandag-onsdag og fredag fra 10.00-14.00.

Har du behov for et møte med en saksbehandler, ta kontakt på telefon og avtal tid.