Søke om tjenester?

Har du behov for tjenester innenfor helse- og omsorg?

Skjemaet sendes til tildelingskontoret.

I behandlingen av søknaden vil våre fagfolk i samarbeid med deg som søker og/eller pårørende kartlegge nærmere hva som er behovet ditt. Utredningen starter gjerne med et besøk hjemme hos deg som søker. Det vil bli fattet et vedtak om tildeling av tjenester innen 4 uker fra du søkte. Vedtaket skal beskrive hvor mye, og hva slags hjelp du får. Dersom det skal betales for tjenesten vil også dette stå i vedtaket. 

Hvis du får avslag på søknaden, eller du får mindre hjelp enn du har søkt om, kan du klage. Om du trenger hjelp til å utforme klagen kan du kontakte Tildelingskontoret. Klage på avslag skal leveres Tildelingskontoret 3 eller 4 uker fra du mottok vedtaket. Se i vedtaket under pkt klageadgang i forhold til frist.