Søke om tjenester?

Har du behov for tjenester innenfor helse- og omsorg?

Skjemaet sendes til tildelingskontoret.


Vi tilbyr en rekke tjenester, og det kan kanskje være vanskelig å vite hva du kan få hjelp til, og hva du skal søke om. Lenger ned på siden har vi listet opp de tjenestene som du kan søke om. Du kan også lese mer om de ulike tjenestene vi tilbyr på hjemmesiden ellers. 

I behandlingen av søknaden vil våre fagfolk i samarbeid med deg som søker og/eller pårørende kartlegge nærmere hva som er behovet ditt. Utredningen starter gjerne med et besøk hjemme hos deg som søker. Det vil bli fattet et vedtak om tildeling av tjenester innen 3 uker fra du søkte. Vedtaket skal beskrive hvor mye, og hva slags hjelp du får. Dersom det skal betales for tjenesten vil også dette stå i vedtaket. 

Hvis du får avslag på søknaden, eller du får mindre hjelp enn du har søkt om, kan du klage. Om du trenger hjelp til å utforme klagen kan du kontakte Tildelingskontoret. Klage på avslag skal leveres Tildelingskontoret innen tre uker fra du mottok vedtaket.