1. Kjetil Skjeie 57 år, Risør - daglig leder
  2. Espen Granberg Johnsen 44 år - Lillehammer- prosjektleder
  3. Stig Morten Fakstad 44 år, Målselv - stedfortredende fagsjef samband 
  4. Haakon Boie Ludvigsen 53 år, Søndre Land- kommunedirektør
  5. Laila Nereng 48 år, Nordre Land - kommunalsjef helse og omsorg 
  6. Agata Suchecka 62 år, Ringsaker -  arkitekt/daglig leder
  7. Mann - unntatt offentlighet
  8. Mann - unntatt offentlighet

Det tas sikte på å ansette kommunedirektør i kommunestyremøtet 17. desember.