Stabsfunksjoner

HR og service:
Avdelingen består av HR, Lønn og Fellestjenesten. 

Besøksadresse for HR og Lønn er: Rådhuset 5.etg., Storgata 28, Dokka
Besøksadresse for Fellestjenesten er: Rådhuset 1.etg., Storgata 28, Dokka

Leder: stabsleder Geir Ove Mittet
Fagleder Lønn Inger Marie Kverum Sollien

 

Økonomi og IKT:
Avdelingen Økonomi og IKT består av 3 avdelinger, Økonomi/innfordring, Skatt og IKT:

Besøksadresse for Økonomi og Skatt: rådhuset 5.etg., Storgata 28, 2070 Dokka
Besøksadresse for IKT:  rådhuset 3.etg., Storgata 28, 2870 Dokka

Leder stabsleder John Løvmoen
Skatteoppkrever Lillian Rønningen
Fagleder IKT Anne Marit Tangen Eng

 

Utvikling
Besøksadresse: rådhuset 5.etg., Storgata 28, 2070 Dokka
Teamet består av:​

Opplæringskontor
Opplæringskontoret for lærlinger i Nordre Land kommune.
Besøksadresse: Rådhuset 5.etg, Storgata 28, Dokka
Tlf. 61 11 60 17

Leder Ingjerd Rønningen

 

Sentrumsservice

Sentrumsservice er kommunenes servicetorg og sentralbord. De er en del av tjenesteområde Kultur.
Besøksadresse: Rådhuset 1. etg, Storgata 28, Dokka

Leder: Svein Ladehaug

Tips en venn Skriv ut