Vegen vil bli skiltet som blindveg, da fylkesveg 2442 mot Lenningen og Værskei fortsatt er stengt.

Vegen er bløt på enkelte partier og vil derfor få nedsatt aksellast til 3 tonn.
Vegkantene kan være ekstra bløte.

Kjør forsiktig og ta hensyn til vegforholdene og andre trafikanter.