Stemmerett og manntall

Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme.

Disse har stemmerett:
Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som er eller har vært registrert bosatt i Norge. Det siste gjelder ikke for ansatte i diplomatiet eller konsulatvesen og deres husstand.

Er du innført i manntallet?
Manntallet for Nordre Land vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i servicetorget (sentrumsservice) i rådhuset.

For velgere bosatt i Norge gjelder

  • Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. 
  • Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Da kan du ikke stemme i din nye kommune på valgdagen, men du kan forhåndsstemme der eller i hvilken som helst annen kommune i landet.

For velgere bosatt i utlandet gjelder

  • Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. 
  • Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 10. september kl. 17.00.

Skjemaer for innføring i manntallet laster du ned her.
Utfylt skjema sendes med post til Nordre Land kommune, Valgstyret, Postboks 173, 2882 Dokka.

Feil i manntallet?
Dersom du mener at du selv eller annet uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet. Krav om retting gjelder i forhold til feil, ikke i forhold til flyttinger etter 30. juni 2019. Skriftlig begrunnet krav om retting sendes Nordre Land kommune, Valgstyret, Postboks 173, 2882 Dokka

For informasjon om manntallsføringen og valgordningen for øvrig, se regjeringens nettsider om valgordningen. 

Velg tekststørrelse
A A A