Det er spådd mer snø i morgen og derfor blir det nå skiløype på vegtraseen framover.