Landmo-inngang-NLK-00642-3134

Sykehjemstjenester

Landmo Omsorg-og rehabiliteringssenter har 5 avdelinger:

  • Avdeling 1 tlf. 61 11 63 90
  • Avdeling 2 tlf. 61 11 63 80  
  • Avdeling 3 tlf. 61 11 63 38
  • Reabiliteringsavdeling tlf. 61 11 63 37
  • Soltun tlf. 61 11 63 70

Søknad om tjenester går gjennom Tildelingskontoret

Besøksadresse: Landmovegen 5, Dokka

Kommunal Akutt Døgnplass (KAD) 

Tilbudet gis til de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Det vil si de som bor eller oppholder seg i kommunen med akutt oppstått sykdom, avklart diagnose eller forverring av tidligere kjent kronisk lidelse, og hvor behandling kan ytes forsvarlig som alternativ til innleggelse i sykehus.

Utarbeidet brosjyre kan lastes ned her