Det er elektroniske søknadsskjemaer for søknad om kulturmidler inkl. drift av idrettsanlegg, tilskudd til brøyting av skiløyper og tilskudd fra grendehusfondet.
Søknadsfrist er 1. oktober.

Søknadsskjema for kulturmidler

Søknadsskjema for brøyting av skiløyper

Søknadsskjema for tilskudd fra grendehusfondet