Kommunestyret har i dag enstemmig konstituert Tom Rune Bratlien som kommunedirektør. Tom Rune er avdelingsdirektør 24+ i Nordre Land kommune. Han har vært i kommunedirektørens ledergruppe i fem år som helse og omsorgssjef. Tom Rune har alle de rette kvalifikasjonene til å administrativt lede kommunen i denne perioden, i tillegg er han er en god lagbygger, sier ordfører Ola Tore Dokken.
Tom Rune Bratlien bor i Snertingdal, er gift og har tre barn.

Konstitueringen varer til ny kommunedirektør er ansatt.