Skole ute

Byggearbeider Nye Torpa Barne- og Ungdomsskole samt ny flerbrukshall

Dette er et infoskriv til alle naboer, skolelever og andre berørte parter av byggearbeidene i Torpa. Byggearbeidene pågår for fullt og anlegget kommer inn den mest hektiske perioden av byggefasen nå frem mot sommeren.

I flerbrukshallen jobbes det med ferdige overflater og teknisk anlegg. Rehabiliteringsdelen av skolebygget har ferdige vegg-overflater og gulvbelegg er lagt. Det gjenstår teknisk ferdigstillelse og rengjøring. Den nye delen av skolebygget er tettet med veggelementer og glassfelt. Det pågår montering av innvendige vegger og flytsparkling av gulv. I bassengområdet skal det tekniske utstyret monteres samt at leca-muring av garderobevegger pågår for fullt.

På utvendige områder har det vært lite aktivitet nå på vinteren. Når snøen og frosten forsvinner startes det opp med utomhusarbeider samt ferdigstillelse av grøfter og annet arbeid som ble påbegynt før vinteren.

Coronavirus: Prosjektet og byggeplassen praktiserer bransje-anbefalte Coronatiltak. Utover det er ikke prosjektet påvirket av Coronasituasjonen per dags dato. 

Prosjektadministrasjonen ser frem til et fortsatt godt samarbeid og ønsker alle en god påske! 

For spørsmål om prosjektet kan dere kontakte:

 

Kart TBUS.png

 

Skole ute

Vedtak 20. februar 2020

Et enstemmig kommunestyre har 20. februar 2020 vedtatt bygging av ny barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, folkebibliotek, terapibasseng og storstue i Torpa.
Flytting av skolen inn i midlertidige lokaler starter allerede i uke 9 i vinterferien og deretter starter riving. Byggestart er planlagt i mai, med ferdigstillelse i desember 2021. Dette er en storsatsing på barn, unge, folkehelse og kultur som kommer hele kommunen til gode.

Vedtak i kommunestyret 20. februar 2020