Byggestart - info til alle naboer, skolelever og andre berørte parter av byggearbeidene i Torpa.

Nordre Land kommune har nettopp startet rivearbeidene av den gamle skolen. Oppbygning av den nye skolen og flerbrukshallen vil starte opp i mai måned. Totalentreprenør for rive- og byggearbeidene er Veidekke Innlandet.
Byggeplassen vil under hele byggeperioden være stengt for uvedkommende og byggeplassen vil være fysisk stengt med byggegjerde. Anleggstrafikk inn/ut av byggeplass vil naturligvis skje daglig, men vil bli begrenset i størst mulig grad rundt tidspunktet om morgenen og ettermiddagen da skolebarna slippes av og på skolebussen og går forbi byggeplassen. Det vil bli etablert en egen gangvei forbi byggeplassen for skolebarna som går til og fra bussen.

Byggearbeidene vil foregå fra morgen til ettermiddag/kveld. Støyende arbeider begrenses mest mulig til innenfor normal arbeidstid.

Kart TBUS.png

Koronavirus: Driften på byggeplassen tilpasses til de enhver tids gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene. Per nå går rive- og byggearbeidene som planlagt, men dette kan raskt endre seg.

For spørsmål om prosjektet kan Nordre Land kommune sin prosjektleder Tom G. Stomlien kontaktes, mail tom.g.stomlien@nordre-land.kommune.no  

Nordre Land kommune ser frem til et godt samarbeid med naboer og andre berørte parter!
Med vennlig hilsen
for prosjektet 

Nordre Land kommune
v/prosjektleder Tom G. Stomlien

Vedtak 20. februar 2020

Et enstemmig kommunestyre har 20. februar 2020 vedtatt bygging av ny barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, folkebibliotek, terapibasseng og storstue i Torpa.
Flytting av skolen inn i midlertidige lokaler starter allerede i uke 9 i vinterferien og deretter starter riving. Byggestart er planlagt i mai, med ferdigstillelse i desember 2021. Dette er en storsatsing på barn, unge, folkehelse og kultur som kommer hele kommunen til gode.

Vedtak i kommunestyret 20. februar 2020