Byggearbeider Nye Torpa Barne- og Ungdomsskole samt ny flerbrukshall

Byggearbeidene er fortsatt i rute. Flerbrukshallen har fått tett tak og tette yttervegger. Innvendig i hallen jobbes det med gispvegger, ventilasjonsføringer samt vann og sanitær.

Rehabiliteringsdelen av skolebygget er i ferd må å få ferdige overflater innvendig. Det legges trepanel på veggene og det skal startes med gulvbelegg etter hvert. Den nye delen av skolebygget er under oppføring og vil om ikke mange uker både ha tett tak og tette yttervegger.

På utvendige områder pågår det nå VA-arbeider i forbindelse med kryssing av Pussrudelva. Det er etablert egen gangsone for skolebarna forbi grøfta, og det er bemannet opp med ekstra vakt. Skolebussen har også vært involvert i løsningen for trafikkavviklingen. I tillegg foregår det tilknytning av fjernvarme på østsiden av tomta. Arbeidene utenfor byggegjerde vil bli avsluttet om noen uker.

Coronavirus: Prosjektet og byggeplassen praktiserer bransje-anbefalte Coronatiltak. Utover det er ikke prosjektet påvirket av Coronasituasjonen per dags dato.  

 Koronavirus: Prosjektet og byggeplassen praktiserer bransje-anbefalte Koronatiltak. Utover det er ikke prosjektet påvirket av Koronasituasjonen per dags dato.

For spørsmål om prosjektet kan dere kontakte:

 

Kart TBUS.png

Koronavirus: Driften på byggeplassen tilpasses til de enhver tids gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene.

Vedtak 20. februar 2020

Et enstemmig kommunestyre har 20. februar 2020 vedtatt bygging av ny barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, folkebibliotek, terapibasseng og storstue i Torpa.
Flytting av skolen inn i midlertidige lokaler starter allerede i uke 9 i vinterferien og deretter starter riving. Byggestart er planlagt i mai, med ferdigstillelse i desember 2021. Dette er en storsatsing på barn, unge, folkehelse og kultur som kommer hele kommunen til gode.

Vedtak i kommunestyret 20. februar 2020