Byggearbeider Nye Torpa Barne- og Ungdomsskole samt ny flerbrukshall

Dette er et infoskriv til alle naboer, skolelever og andre berørte parter av byggearbeidene i Torpa.

I anledning sommeren og ferieavvikling følger en kort status for byggearbeidene med ny skole og hall nedenfor:
Flerbrukshallen er i det store og det hele ferdig. Det gjenstår utlegging sportsgulv og innredning, utover det er alle hovedaktiviteter ferdig.
På utvendige og innvendige siden gjenstår det mindre kompletteringer.
Skolebygget er godt i rute. Rehabiliteringsdelen av bygget er bygningsmessig ferdig og mangler kun innredning. I den nye delen av skolen pågår det gulvlegging og arbeid med ferdige flater, samt ferdigstillelse av teknisk anlegg. I garderober til svømmehall er det ferdig flislagt. I disse dager legges det flis i svømmebassenget.
Utomhusanlegget er under opparbeidelse og det vil pågå utomhusarbeider i sommeren og ut på høsten.
Det vil være begrenset aktivitet på byggeplassen i fellesferien, men noe aktivitet må påregnes.

Koronavirus: Prosjektet og byggeplassen praktiserer bransje-anbefalte koronatiltak. Utover det er ikke prosjektet påvirket av koronasituasjonen per dags dato. 

For spørsmål om prosjektet kan dere kontakte:

Prosjektadministrasjonen ser frem til et fortsatt godt samarbeid og ønsker alle en god sommer!  

Kart TBUS.png

 

Skole ute

Vedtak 20. februar 2020

Et enstemmig kommunestyre har 20. februar 2020 vedtatt bygging av ny barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, folkebibliotek, terapibasseng og storstue i Torpa.
Flytting av skolen inn i midlertidige lokaler starter allerede i uke 9 i vinterferien og deretter starter riving. Byggestart er planlagt i mai, med ferdigstillelse i desember 2021. Dette er en storsatsing på barn, unge, folkehelse og kultur som kommer hele kommunen til gode.

Vedtak i kommunestyret 20. februar 2020