oktober 21 hall

Hall

Hallen leies ut til hallidretter fra 2022. Det er lagt sportsgulv som krever at det kun brukes innesko. Stolbein og andre spisse gjenstander kan ikke benyttes på sportsgulvet. For arrangementer kan storstua på skolen brukes.

oktober 21 foaje.jpg

Parkering

Uteområder, parkeringsplass og ballbinge

Fra våren 2022 vil midlertidig bussparkering bli på grusplassen foran skolen. Nåværende parkeringsplass og bussholdeplass skal rustes opp. 
Dette fører dessverre til at ballbingen ikke vil bli satt opp igjen før nåværende parkeringsplass og bussholdeplass er asfaltert. Dette er beregnet til høst 2022.
OBS! Plassering av ballbingen er ikke avgjort.

Byggearbeider Nye Torpa Barne- og Ungdomsskole samt ny flerbrukshall

Dette er et infoskriv til alle naboer, skolelever og andre berørte parter av byggearbeidene i Torpa.
Det nærmer seg ferdigstillelse av byggeprosjektet og vi ønsker derfor å orientere kort om status på byggingen.

Flerbrukshallen er nå i en fase hvor det kun er små bygningsmessige kompletteringer som gjenstår. Det er startet opp med igangkjøring av tekniske anlegg i hallen. Skolebygget og svømmehallen er mer eller mindre ferdigstilt bygningsmessig. Det gjenstår montering av noen dører, ferdigstillelse av lås og beslag, listing og igangkjøring av tekniske anlegg. Utomhusanlegget er også under ferdigstillelse. Den siste perioden er det fylt opp, satt kantstein, murer og veier og plasser er rettet av. I løpet av de nærmeste ukene vil veiene og plassene bli asfaltert.

I det store og det hele er byggeprosjektet i rute og anleggsplassen vil etter hvert blir nedrigget. Byggeplassgjerde vil bli redusert, brakkeriggen fjernes og grusplassen vil etter hvert bli åpnet. Nødvendige sikkerhetstiltak vil fortsatt bli opprettholdt ut hele byggeperioden. Vi opplever at byggeaktivitetene samt byggegjerdet har blitt respektert under hele byggeperioden, noe som er veldig bra! Likevel så minner vi om at byggeplassen og byggegjerde må respekteres i samme grad fremover, selv om byggeaktiviteten vil avta. Vi har verken hatt ulykker eller tilløp til ulykker hittil, og slik vil vi også ha det ut sluttfasen på byggeperioden

Koronavirus: Prosjektet og byggeplassen praktiserer bransje-anbefalte koronatiltak. Utover det er ikke prosjektet påvirket av koronasituasjonen per dags dato. 

For spørsmål om prosjektet kan dere kontakte:

Prosjektadministrasjonen ser frem til et fortsatt godt samarbeid ut byggeperioden.  

Kart TBUS.png

 

Skole ute

Vedtak 20. februar 2020

Et enstemmig kommunestyre har 20. februar 2020 vedtatt bygging av ny barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, folkebibliotek, terapibasseng og storstue i Torpa.
Flytting av skolen inn i midlertidige lokaler starter allerede i uke 9 i vinterferien og deretter starter riving. Byggestart er planlagt i mai, med ferdigstillelse i desember 2021. Dette er en storsatsing på barn, unge, folkehelse og kultur som kommer hele kommunen til gode.

Vedtak i kommunestyret 20. februar 2020