Fra 1. januar 2020 vil TT-ordningen bli administrert av Innlandet fylkeskommune