Oppstart 26.11.20 kl 17.00
Kursene er på torsdager kl: 17-19

Neste kursdager er: 03.12, 10.12, 14.01.21, 21.01, 28.01, 04.02

P.g.a. koronatiltak er max deltakerantall 4 par
Det er en fordel om du/dere kan komme hver gang, da kapitlene bygger på hverandre.
Kurset holdes på helsestasjonen.

Hvis du tenker dette kan være noe for deg ta kontakt med Tove eller Mette på Helsestasjonen telefon 61116312/41639501 (sms)

Informasjon om Circle of security parenting COS-P, Trygghetssirkelen

Alle foreldre ønsker å gi barna sine trygghet, og alle foreldre opplever utfordringer i hverdagen på ulikt vis. COS –P er et relasjonsbasert foreldreveiledningsprogram, hvor målet er å fremme trygg tilknytning mellom forelder og barn. Trygg tilknytning er en viktig beskyttelsesfaktor for barn. Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte. Tilknytning er det emosjonelle båndet som dannes mellom barnet og omsorgspersonene, starter i spebarnstiden og utvikler seg gjennom hele barndommen.  COS-P kurs støtter foreldre i det å forstå hvorfor barn oppfører seg som de gjør, hvilke behov de har, og hvordan man kan møte disse behovene på en omsorgsfull og utviklingsstøttende måte, og det å være gode nok foreldre.

Cos p til web 10.2019.png

COS-P er et videobasert kursopplegg med 7-8 episoder, som kan gi deg/dere hjelp til å forstå barnets behov og signaler. Det legges mer vekt på refleksjon mer enn på direkte teknikker på hvordan takle barns atferd.

Målet er at barnet skal kjenne trygghet i seg selv, slik at det står sterkere til å møte livets utfordringer.

Kurset baserer seg på forskningsbaserte grunnprinsipper om enkelte temaer som synes å være nødvendige betingelser for trygghet.