COS-P

Trygghetssirkelsen COS-P

Tilbud om kurs på helsestasjonen for foreldre med barn i alle aldre

Hva er Trygghetssirkelen/COS-P?

Alle foreldre ønsker å gi sine barn en trygg og god nok oppvekst. Vi tenker at alle foreldre opplever utfordringer i hverdagen på ulikt vis. COS-P (Circle Of Security- Parenting) er et gruppetilbud, der vi følger videobasert kursopplegg. Kurset kan gi dere hjelp til å forstå barnets behov og signaler, samt hvordan dere kan forsøke å imøtekomme disse behovene og være gode nok foreldre. Kurset er laget ut fra forskningsbaserte grunnprinsipper om tema som syntes å være nødvendige betingelser for trygghet og brukes over hele verden. Det er en fordel å delta på alle samlingene da kapitlene bygger på hverandre. 

Kurset går over 8 ganger, hver onsdag kl 13-15 med start 19. februar på Dokka helsestasjon. (Unntatt 11.mars)

Det er en fordel hvis man kan delta på alle samlingene, da kapitlene bygger på hverandre.


Påmelding til:
Tove Lillejordet, helsesykepleier:  tlf 61 11 63 12, tove.lillejordet@nordre-land.kommune.no
Mette Enevoldsen, jordmor:  sms 416 39 501, mette.b.enevoldsen@nordre-land.kommune.no
Ann-Marie Voldheim, spesial sykepleier tlf. 970 37 001 ann.m.voldheim@nordre-land.kommune.no

Ring hvis det er noe du lurer på!