Her kan du lese hele utlysningen og søke

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser
 • Private aktører
 • Frivillige organisasjoner
  • Frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 2b) i regelverket kan søke direkte til Bufdir dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Er du i tvil om dette gjelder din organisasjon, kontakter du Bufdir for avklaring.

Husk: Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

 

Hva kan det søkes til?

 • Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer.
 • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer.
 • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor.

Les mer her om hva du kan søke om her.

 

Hvordan sende søknad?

Søknad sendes gjennom denne søknadsportalen

Hjelp til søknadsportalen: Hjelpeside til søknadsportalen

 

Regelverk

I regelverket er det beskrevet hva man kan søke tilskudd til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Husk at tiltaket må tilbys deltakere i målgruppen fra minst tre kommuner, selv om tiltaket i seg selv bare trenger å foregå i en kommune. Søknaden skal sendes av eller på vegne av organisasjonens sentralledd.

Les nøye:

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon.

 

Annen informasjon

 • Forenklet skjema for utstyrssentraler kan brukes. Les mer om forenklet skjema for utstyrssentraler og kriterier her.
 • Skjemaet kan benyttes av alle som skal søke om utstyrssentral, med unntak av direktesøknader til direktoratet. Hvis utstyrssentralen i tillegg skal dekke andre aktiviteter enn utlån (for eksempel jobbtrening, aktivitetsdag ol.), skal ordinært søknadsskjema benyttes. 
 • Utlysningen er gjort med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.