Står du i manntallet?

Manntallet for Nordre Land kommune er lagt ut til alminnelig ettersyn fra mandag 12. juli og blir liggende ute til og med valgdagen 13. september. Manntallet legges ut i Sentrumsservice på rådhuset.
Dersom du er bortreist på valgdagen kan du forhåndsstemme i Sentrumsservice på rådhuset i perioden 10. august til 10. september.

Tidligstemming 1. juli - 9. august

Har du ikke har mulighet til å forhåndsstemme i perioden 10. august – 10. september eller på valgdagene 12. og 13. september, kan du tidligstemme.

Ønsker du å tidligstemme må du bestille tid.

På tidligstemming vil du få utdelt en generell stemmeseddel der du kan krysse av for det partiet du ønsker å stemme på. 
Stemmegivningen vil bli tatt i mot i konvolutt.
Du kan altså ikke endre kandidatrekkefølgen eller stryke kandidater slik du kan dersom du stemmer i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagene.

Forhåndsstemming 10.august - 10. september

Du kan selv bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Har du avgitt en forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

Du kan stemme i servicetorgets åpningstid ( kl. 10.00 -15.00) i denne perioden,

Stemme på valgdagen

Valgdagen er i år mandag 13 september. I Nordre Land kan du også stemme søndag 12. september.

Stemmelokaler er i kommunesalen i rådhuset på Dokka og på Korsvold/menighetssenteret i Torpa.

Er du i isolasjon eller karantene på grunn av Covid-19 på valgdagen

Hvis du er i karantene eller isolasjon på grunn av Covid-19 på valgdagen skal du ikke møte opp i valglokale.

Er du i isolasjon/karantene på valgdagen og ønsker å stemme kan du ta kontakt med valgansvarlig på telefon 61 11 60 46 og få gjort en avtale om å få stemt.

Legitimasjon

For å avgi en stemme på valgdagen må du ha med legitimasjon. 

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Minstekrav for legitimasjon er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Valgkort

Ved høstens valg får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for å finne deg i manntallet