Torpa barne- og ungdomsskole 

  • 2.-10. trinn møter på skolen kl 08.30 ved sin inngang. De møtes av kontaktlærer før felles samling i allrommet.  
  • 2.-4. trinn er på skolen 08.30-13.10 
  • 5.-10. trinn er på skolen 08.30-14.10
  • 1.trinn møter ved småskole/SFO-inngangen kl 09.00. Dagen slutter kl 13.10
  • SFO er åpen 07.00-16.30.

Dokka barne- og ungdomsskole

  • 2. – 7. trinn møter i skolegården til barnetrinnet kl. 08.30, 8.-10. trinn møter i skolegården til ungdomstrinnet kl 08.30. Ledelsen ønsker velkommen. 
  • 2.-7. trinn er på skolen 08.30-13.15  
  • 8.-10. trinn er på skolen 08.30-14.15
  • 1.trinn er på skolen 09.00-13.15. Møtested er ved flaggstangen i skolegården til barnetrinnet.
  • SFO er åpen 07.00-16.30.

Foreldre til elever på første trinn kan gjøre seg kjent i basen fra kl 8.30.


Følg gjerne Nordre Land-skolen på Facebook

Velkommen til nytt skoleår!