Nordre Land-skolen har gjennom to uker i vår hatt panteinnsamling til inntekt for trengende i forbindelse med krigen i Ukraina.

Skolen samarbeidet med Nordre Land Røde Kors. Røde Kors stasjonerte 2 pantecontainere på Dokka og 1 i Torpa, og tømte dem ved behov og sendte tomgodset gjennom sine «pantekanaler».

Det ble sendt ut et orienterende brev til alle foresatte der det også ble oppgitt et Vipps-nummer om noen ønsket å benytte det.
Elevene både i Torpa og på Dokka viste stor iver og innsats. En periode måtte containerne tømmes daglig.

Resultatet av aksjonen er virkelig imponerende. Det er samlet inn pant for kr. 33 630,- på disse 2 ukene. Nordre Land Røde Kors besluttet ved oppstarten av aksjonen at alt det elevene klarte å samle inn av pant skulle de doble. Resultatet av innsamlingen ble dermed kr. 67 260,-. I tillegg kom det inn kr.2 274,- på Vipps.
Summen som ble sendt via Norges Røde Kors til Ukraina Røde Kors ble imponerende 69 534,- kroner.

Sjekk pålydende pantebeløpet ble 17.mai overlevert fra Nordre Land-skolen av elevrepresentantene Hanna Hermanrud og Nicoline Briksodden på museumstomta etter Folketoget.

Leder Nils Harald Vestrum, nestleder Marte Eika og aksjonsansvarlig Odd Johs. Egset mottok sjekken for Røde Kors.
 

Takk til alle som har gitt pant og til alle engasjerte både i skole og Røde Kors for en fantastisk innsats.