Putter du andre ting i do, kan det føre til at rørene på kommunale og private ledninger tetter seg.
Vi har store problemer med at abonnenter kaster «filler» (bind, bleier, truseinnlegg, våtservietter) i toalettet. Vi ser en økning av dette på renseanlegget og ber om at dette ikke gjøres. Dette skaper driftsproblemer og merkostnad å håndtere.

Stadig flere tror det er greit å kaste våtservietter eller bomullsdotter i toalettet. Dette er feil! Både våtservietter, bomull og q-tips skaper store problemer i rørsystemet.


For de som har egen kum som tømmes av Grønnerud, fører dette at septikken må behandles som spesialavfall. Dette gir merkostnader for Nordre Land kommune.
Dette må vi fakturere på eiendommen det gjelder.
Gebyrsatsen er  kr 5000,- + tømming av kum.

Les mer på www.dovett.no