Random image
fredag 27. november 2015

Tekniske problemer for legevakttelefon

På grunn av tekniske problemer har Gjøvik interkommunale legevakt (tlf. 116 117) begrenset kapasitet på telefon. Dette vil kunne...
Telefon

Økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 til offentlig ettersyn

Nå har du mulighet til å komme med innspill til neste års budsjett og økonomiplan for den neste fireårsperioden.

Penger

Rimelig radonmåling

Alle boligeiere som har bruksareal nær bakkeplan anbefales av Strålevernet å foreta en radonmåling. Det er anbefalt at diss...
Boks for måling av radon