Ungdomscoachen skal være en aktiv og tilstedeværende voksen som skal lytte til, støtte og samarbeide med ungdom som opplever utfordringer i hverdagen som fører til fravær fra skolen.

Oppgaver

 • Samtaler med ungdommen
 • Være en støttespiller for ungdommen i ulike samarbeidsforum med andre instanser
 • Være en samtalepartner og støttespiller for foreldre ved behov
 • Være en voksen med tid, rom og mulighet til å bistå i vanskelige situasjoner for ungdommen
 • Være en hjelpende hånd i helt konkrete situasjoner (kjøring til/fra skolen, være til stede i skoletimer f.eks.)
 • Kartlegging av utfordringer
 • Være tilgjengelig for ungdommene og fleksibel ifht tilstedeværelse på ungdommens egne arenaer - skole, hjem, fritid
 • Lysglimtjakt -fokus på mestring og motivasjon
 • Finne gode delmål og mål og lage mestringsplaner for hva man kan gjøre når ting ikke går som planlagt
 • Motivere for tilpasset behandlingstilbud og bistå ungdommen inn i dette, ved behov og ønske
 • I samarbeid med ungdommen selv, finne egnede aktiviteter på fritiden som kan bidra til mestringsglede og økt livskvalitet
 • Være tilstede i overganger i skoleløpet
 • Samarbeide tett med skolen og andre hjelpeinstanser, og bidra til at hjelpen som gis er helhetlig og tilrettelagt – en rød tråd med felles mål

Hvem kan kontakte ungdomscoachen?

Elever, foresatte, skoleansatte og samarbeidsinstanser kan ta direkte kontakt.