Ønsker du å bruke motorkjøretøy i utmark må du søke kommunen om tillatelse dersom kjøreformålet ikke er gitt direkte tillatelse gjennom motorferdselloven.

Du må ha grunneiers tillatelse

Uavhengig av om du har hjemmel direkte i loven, eller du har fått dispensasjon fra kommunen, må du spørre grunneieren før du kjører. Grunneieren har alltid rett til å nekte motorisert ferdsel på sin grunn, se motorferdsellovens § 10.

Snøscootertransport

Det er  etablert en ordning med leiekjørere for snøscootertransport.

Følgende firmaer har løyve i 2024/2025

FirmaOmrådeTelefonnummer
Nordre Land RKH V/Tom SandbergHele NLK91 71 78 10
Land Anleggsdrift AS V/Stig GransethHele NLK95 85 41 51
Torpa Hytteservice DA V/Knut KindTorpa91 10 20 78
Tømrer Wifladt-Løkken AS 
V/Lars-Tobias W. Løkken
Torpa94 84 56 00
Kjell Arild og Sjur BratlienTorpa95 06 04 83
Synna Bygg AS V/Knut Bratlien  Nord-Torpa95 96 03 75
Gjøvik RKH V/Joakim Hansebråten     Nord-Torpa99 48 76 36
Rune NilsenNord-Torpa90 68 83 77
Go Berserk V/Thomas WærnerNord-Torpa48 17 60 51
Synnfjelll Maskin AS 
V/Kai Andre Frøyslid
Nord-Torpa41 56 26 20
Etnedal RKH V/Thor V. WoxenLenningen48 00 27 39
Edin RosenbergNordsinni99 57 50 33

For følgende transportoppdrag skal det brukes leiekjørere så langt dette er praktisk mulig:

  • transport mellom bilveg og hytte
  • tilsyn med privat hytte etter eiers oppdrag
  • transport av massemedia på reportasjeoppdrag
  • transport av funksjonshemmede
  • transport av ved
  • transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 6.