Ønsker du å bruke motorkjøretøy i utmark må du søke kommunen om tillatelse dersom kjøreformålet ikke er gitt direkte tillatelse gjennom motorferdselloven.

Du må ha grunneiers tillatelse

Uavhengig av om du har hjemmel direkte i loven, eller du har fått dispensasjon fra kommunen, må du spørre grunneieren før du kjører. Grunneieren har alltid rett til å nekte motorisert ferdsel på sin grunn, se motorferdsellovens § 10.

Snøscootertransport

Det er  etablert en ordning med leiekjørere for snøscootertransport.

For følgende transportoppdrag skal det brukes leiekjørere så langt dette er praktisk mulig:

  • transport mellom bilveg og hytte
  • tilsyn med privat hytte etter eiers oppdrag
  • transport av massemedia på reportasjeoppdrag
  • transport av funksjonshemmede
  • transport av ved
  • transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 6.