Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. 

Foreldre kan ta kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole eller andre instanser.

Vi kan tilby:

  • Undersøklese, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
  • Veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
  • Veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av bevegelsesutvikling

Tjenestene gis der det er mest hensiktsmessig; i våre lokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Tilbudet er gratis fram til 16 år.

Ergoterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av ergoterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser. 

Vi kan tilby:

  • Kartlegging av aktivitetsutførelse, samt veiledning og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL)
  • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon
  • Vurdering, tilpasning og tilrettelegging av aktivitet og lek, inkludert formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, daglige aktiviteter og spesialtilpasning av bil
  • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser for å fremme barn og unges mulighet for aktivitet og deltagelse

Ergoterapitjeneste gis der det er mest hensiktsmessig; i våre lokaler, i barnehage, på skole eller i hjemmet.

Tjenesten er gratis.