Meld feil på gatelys

Feil og henvendelser om gatelys skal meldes på skjema Meld feil på gatelys

Snøbrøyting

I hovedsak skal det ikke utføres brøying på veger og plasser ved snøfall under 10 centimeter. På enkelte roder og veger skal det brøytes på 5 centimeter.  Dette er for eksempel Storgata. Trafikkerte veger, skoleplasser og fortau skal prioriteres.

Hvis publikum har innspill på brøyting, kan de rettes på epost eller på tlf: 61 11 60 00. Det er da viktig å ha klart tidspunkt for hva henveldelsen gjelder, og hvilken gate/plass det er snakk om. Tilbakemeldinger fra publikum er nødvendig for å kunne yte en best mulig service.