Meld feil på gatelys

Feil og henvendelser om gatelys skal meldes på skjema Meld feil på gatelys

Snøbrøyting

I hovedsak skal det ikke utføres brøying på veger og plasser ved snøfall under 10 centimeter. På enkelte roder og veger skal det brøytes på 5 centimeter.  Dette er for eksempel Storgata. Trafikkerte veger, skoleplasser og fortau skal prioriteres.

Hvis publikum har innspill på brøyting, kan de rettes på epost eller på tlf: 61 11 60 00. Det er da viktig å ha klart tidspunkt for hva henveldelsen gjelder, og hvilken gate/plass det er snakk om. Tilbakemeldinger fra publikum er nødvendig for å kunne yte en best mulig service.

Fylkesveger

Det er Innlandet fylke som har ansvar for fylkesveger.

Skal du melde noe om forhold på fylkesveger skal du ringe vegtrafikksentralen. tlf. 175

Kart over fylkesveger.