Om tjenesten

Vi kommer hjem til deg og bistår deg i å trene på det som er viktig for deg å mestre selv i hverdagslivet. For å nå dine mål jobber vi tett sammen i en avtalt periode. Evaluering av framgang og justering av mål vil skje underveis.

Vi er et tverrfaglig team som består av ergoterapeut, fysioterapeut og hjemmetjenesten ved behov. 

Slik foregår treningen

 • Sammen med deg kartlegger en ergoterapeut og en fysioterapeut mulighetene og utfordringene dine, og sammen med deg lager vi en plan for hvordan du kan nå målene du setter deg.
 • Oppfølging i hjemmet (gjennomsnittlig i 8 uker) med trening i forhold til dine mål og viktige daglige aktiviteter med ergoterapeut, fysioterapeut, og/eller hjemmetjenesten.
 • Sammen utarbeides det treningsøvelser som du gjør på egenhånd.
 • Midtveisevaluering etter 14 dager. 
 • Avslutningsmøte: Måloppnåelse, tester og veien videre.
 • Oppfølgingsbesøk etter avslutning.

Hvem passer det for?

Det passer for deg som er over 18 år, og som:

 • har fått en dårligere funksjon etter for eksempel sykdom eller en skade.
 • har et ønske om å mestre hverdagslige aktiviteter igjen. 
 • Nylig har fått eller står i fare for å utvikle betydelige funksjonstap.
 • Har potensiale til målbar bedring/har et rehabiliteringspotensiale.
 • Trenger tett, tverrfaglig oppfølging i hjemkomsten fra sykehus eller institusjon.
 • Har evne og vilje til å ta tak i egen situasjon støttet av et tverrfaglig hverdagsrehabiliteringsteam.
 • Bor hjemme og kan motta tjenester i hjemmet.

Tjenesten er gratis