Familieteamet er et lavterskeltilbud til familier som i en periode i livet trenger det og består av to personer med ulik faglig bakgrunn.

Alle møter utfordringer i enkelte faser av livet. Hos oss tar vi utgangpunkt i det familiene selv opplever som utfordrende i hverdagen. Det kan handle om å sette grenser, slitne foreldre, barn som utfordrer, rutiner i hverdagen, få tiden til å strekke til osv.

Vi ønsker at du skal føle deg som en likeverdig partner i samarbeidet med oss.
Sammen kan vi finne gode løsninger.
Vi ønsker å finne ut sammen med deg/dere i hvordan du/dere kan være en best mulig forelder, også når livet er utfordrende. Du/dere kan ta kontakt med oss direkte, eller gjennom noen andre som henvender seg til oss for deg (f.eks. helsestasjonen, skole, barnehage osv.) med samtykke fra deg/dere.

Tilbudet er gratis. Familieveilederne har taushetsplikt.

Eksempler på utfordringer familier kan få hjelp rundt

  • Samspill
  • Grensesetting
  • Utfordringer med adferd
  • Endringer i livssituasjon
  • Veiledning og bistand til å ta kontakt med andre i hjelpeapparatet

Arbeidsmåter

  • Veiledning individuelt med enkeltpersoner eller hele familier
  • Veiledning/kurs i grupper
  • Tverrfaglig arbeid med andre instanser
  • Veiledning/møter kan foregå i hjemmet, på rådhuset eller andre plasser

Hva er COS-kurs?

COS er forkortelse for Circle of Security - trygghetssirkelen. Kurset hjelper foreldre å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hvordan man kan møte dette. Gjennom dette kan kjenne seg trygg og kunne stå bedre rustet til å møte utfordringer.

Kurset er lettfattelig, og det inneholder gode eksempler i form av filmer og gode veiledningsspørsmål.

Nytt COS-kurs vil bli satt opp høsten 2024.

Hvem kan ta kontakt?

Familier eller enkeltpersoner.
Samarbeidspartnere kan henvende seg på vegne av familier eller enkeltpersoner som ønsker hjelp etter samtykke fra den det gjelder.