Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
22. jan. 2022 kl. 20:41

Korona: Samlet koronainformasjon

Takk ja til vaksine og reduser sosial kontakt.
Bestill koronatest I Koronavaksine 

Les merKontakt oss - Utskriftsvennlig
Navn Tittel Mobil Telefon
Nordre Land kommune 61 11 60 00

Barnehage

Furulund barnehage Kvitebjørn 941 79 011
Furulund barnehage Veslefrikk 941 66 055
Furulund barnehage Tyrihans 941 65 553
Furulund barnehage Askeladden 941 73 306
Gun Hatterud Nybo Styrer i Mariringen og Solheim 951 62 771
Gunvor Finstuen Framnes Styrer i Øygardsjordet 958 19 732
Lisbeth Nygård Styrer i Tonlia 970 33 990
Mariringen barnehage Bakvendtland 902 82 420
Mariringen barnehage Bitteliten 904 07 994
Sissel Stabekk Berger Spesialpedagog 918 25 958
Solheim barnehage Knerten 904 73 884
Solheim barnehage Tiriltoppen 904 72 113
Tone Merete Brattrud Styrer i Furulund og Dæhli 928 23 372
Tonlia barnehage Nøtteliten 948 32 522
Tonlia barnehage Nordigarden 947 91 222
Tonlia barnehage Sørigarden 948 54 288
Veronica Myhre Børsting Leder barnehage og helsesykepleiertjenesten 480 29 135
Øygardsjordet barnehage Skogtrolla 976 16 854
Øygardsjordet barnehage Sjarmtroll 976 13 442
Øygardsjordet barnehage Trollunga 976 16 517
Øygardsjordet barnehage Stortroll 976 16 729
Øygardsjordet barnehage Småtrolla 976 13 674

HR og service

Hege Nermoen Saksbehandler 61 11 60 24
Helen Bakke Klemoen Politisk sekretariat 61 11 60 46
Inger Marie Kverum Sollien Fagleder lønn 61 11 60 23
Ingjerd Rønningen Leder Opplæringskontor 61 11 60 17
Marit Finsveen Saksbehandler lønn og regnskap 61 11 60 30
Marit Midthaugen Rønningen Saksbehandler 61 11 62 23
Merethe Lien Tøftum Saksbehandler 61 11 60 22
Ragnhild Gravem HMS rådgiver 970 20 339
Rigmor Frøyslid Rosenberg Saksbehandler 61 11 60 25
Tom Rune Bratlien Assisterende kommunedirektør 977 86 555
Wenche Karlsen Arkivleder 61 11 60 43

Helse og omsorg

Aila Furuseth Avdelingsleder, avdeling 1 Landmo 61 11 63 92
Anita V. Eriksen Psykisk helse 951 93 151 61 11 61 63
Ann Kristin Storsveen Avdelingsleder, avd 3 Landmo 61 11 63 95
Ann-Marie Voldheim Sykepleier psykisk helse 970 37 001
Anne Berit H. Ødegaard Avdelingsleder, avd 2 Landmo 452 38 755 61 11 63 66
Anne Berit Strandum Leder Rudsgata 2-12 992 24 821
Anne Gjerdalen Ergoterapeut 941 33 619 61 11 63 39
Anne Grethe Kalstad Saksbehandler 61 11 63 83
Anne Grethe Ringen Leder tildelingskontoret 905 33 601
Bente Harstad Avdelingsleder Rehab 952 78 090 61 11 63 31
Benthe Bakken Avdelingsleder Hjemmetjenesten Dokka 958 74 009 61 11 63 54
Betina Veslehaug Avdelingsleder Hjemmetjenesten Torpa 416 09 089 61 11 69 25
Dokka dagsenter 991 51 367
Dokka legesenter 61 11 46 00
Eirtun Skjermet enhet 913 06 722
Eva Siristuen Psykiatrisk sykepleier 971 45 151 61 11 61 64
Furuholtet 915 99 504
Grete Klokkersveen Fysioterapeut, frisklivs/folkehelse-koordinator 951 93 159
Gro Bergan Avdelingsleder og ergoterapeut 970 34 038 61 11 63 34
Hjemmetjenesten Dokka 469 47 241
Hjemmetjenesten Torpa 951 93 158 61 11 69 25
Karianne Raaum Kjøkkensjef 911 27 020 61 11 63 60
Karin Vestrum Saksbehandler 61 11 63 78
Korsvold omsorgssenter Kjøkken 61 11 69 28
Korsvold omsorgssenter 951 93 158 61 11 69 25
Landmo Hår og fotpleie 915 37028 (fotpleie) 61 11 63 56
Landmo Vaskeri 61 11 63 57
Landmo Dagavdeling for eldre 61 11 63 32
Landmo Kjøkken 480 67 192 61 11 63 60
Landmo Soltun 468 63 916
Landmo Avd. 2 913 06 526
Landmo Rehabilitering 913 06 624
Landmo Avd. 3 913 06 571
Landmo Avd. 1 913 05 952
Lene Sveum Kreftkoordinator 958 98 315
Lillian Bang Hagen Ambulerende team 481 25 407
Liv Thorseng Fysioterapeut 415 89 296 61 11 63 35 (36)
Mai Liss Ringsrud Fagkoordinator miljøarbeidertjeneste/ambulerende team 957 91 810
Marit Strande Helse og omsorgssjef 917 38 449 61 11 63 69
Marit Ødegård Fag- og kvalitetsutvikler 99044866 61 11 63 81
Marthe Sollien Avdelingsleder Furuholtet, Rusenhet 975 26 327
Mary Gjefle Leder psykisk helse 951 93 152 61 11 61 62
Mina Dalby Ergoterapeut 902 22 920
Monica Johnsdatter Bratrud Ergoterapeut 478 29 929 61 11 63 33
Monica L. Cambüken Ambulerende team 468 07 820
Nils Harald Vestrum Systemansvarlig 414 11 650 61 11 63 68
Psykiatrisk dagavdeling 959 43 036 61 11 63 28
Rudsgata 2-4 415 14 392
Rudsgata 10-12 917 42 166 61 11 62 31
Rudsgata 6-8 915 57 632
Sahar Sarbaz Fysioterapeut 951 93 160 61 11 63 36
Siv Berget Walle Avdelingsleder, Soltun og Eirtun 958 56 547 61 11 63 75
Snertin Bofellesskap 910 03 933 61 11 03 14
Sonja Mona Syversen Avdelingsleder Snertin, BPA 403 26 042
Stefan Løvsletten Kommuneoverlege 61 11 63 13
Stein Halvard Wollheim Hjelpemiddeltekniker 482 79 769
Stine Bakke Ambulerende team 916 13 044
Stine Hasvold Aktivitør 918 25 950 61 11 63 32
Tildelingskontor 61 11 63 50
Tone Merethe Voldheim Tildelingskontor, saksbehandler 908 43 957 61 11 63 85
Tone Rundhaug Tildelingskontor, saksbehandler 976 12 236 61 11 63 51
Torpa Legesenter 61 11 46 50
Tove Harbu Aktivitør/hjelpepleier 959 43 036 61 11 63 28
Turid Løvmoen Sykepleier psykisk helse 971 25 909 61 11 61 66
Vegar Jøranlid Fysioterapeut 957 52 189 61 11 63 36
Vidar Kolstad Hjelpemiddeltekniker 951 93 157
Wenche Moen LAR sykepleier 952 45 873 61 11 63 52
Åsligata Avlastningsbolig 916 13 598

Kommunedirektør

Ola Helstad Kommunedirektør 971 61 865

Kultur

Bente Henrikhaugen Bibliotekar 61 11 61 60
Bente Øverby Konstituert kultursjef 959 04 556
Bibliotek Dokka 61 11 61 60
Parken ungdomsklubb 61 11 65 65
Rune Rønningen Parken ungdomsklubb, leder/ SLT-koordinator 951 93 154 61 11 61 34
Sentrum kino 902 28 451
Sigrunn Granseth Kulturskole, rektor 930 13 408 61 11 67 88
Svein Ladehaug Kultur 991 02 984 61 11 61 29

NAV

Douwe Renze Smids Programrådgiver 994 37 850 61 11 62 20
Kim Raymond Nilssen Leder NAV 415 47 818 55 55 33 33
NAV 55 55 33 33

Ordfører og varaordfører

Linn T. Sunne Varaordfører 984 37 927
Ola Tore Dokken Ordfører 900 69 043

Plan, bygg og landbruk

Arnfinn Bøhle Oppmåling 480 38 063 61 11 60 85
Endre Engebretsen Miljørådgiver 922 95 273
Finn Jørgensen Byggesaksbehandler 489 58 780 61 11 60 89
Frank Beitohaugen Granli Arealplanlegger 416 95 035
Frank Gjerdet Oppmåling 61 11 60 66
Hallgeir Hovdet Byggesaksbehandler 61 11 60 81
Halvor Askvig Plansjef 977 91 225 61 11 60 95
Hege Mikkelstuen Arealplanlegger 413 38 203 61 11 60 99
Ingun T. Braanaas Rådgiver 61 11 60 90
Katarzyna Dokken Geodata ingeniør 61 11 60 88
Martin Rosenkrantz Arealplanlegger 917 65 024
Olaf Sæthre Saksbehandler 994 52 009 61 11 60 93
Rolf Kåre Flatmo Landbruksvikar 951 93 139
Sølvi Flobergseter Byggesaksbehandler 61 11 60 84
Werner Sveum Rådgiver 977 91 224 61 11 60 94

Samfunnsutvikling

Arne Edgar Rosenberg Ingeniør, fagleder VA/veg 907 81 019
Astrid Kringli Hagen Eiendomssjef 952 34 210 61 11 60 77
Bjørnar Ridderhaugen Vaktmester 908 703 29
Dokka renseanlegg 957 96 263
Dokka vedsenter 908 03 395
Dokkahallen/Dokka stadion 977 91 229
Ellen Irene Stenslie-Samsonstuen Renholder 962 39 840
Erik Eng Leder bygg og vedlikehold 994 82 377
Finn Agmund Gillebo Ingeniør 909 45 744
Frank Sirirud Ingeniør 901 68 133
Hans Midthaug Feier 984 27 105
Jon Tåje Vaktmester 913 82 724
Kai Olaf Nybo Snekker 913 78 483
Kjell Ingar Taaje Fagarbeider 951 93 163
Linda Hansen Ekrem Leder renhold 926 60 159 61 11 60 73
Mona Røste Goplen Saksbehandler eiendom 61 11 60 79
Nils Olav Sveea Fagarbeider 957 22 198 61 11 65 07
Odd Ivar Engevold Vaktmester 951 36 725
Oscar Nyhus Fagarbeider 977 91 222 61 11 65 07
Per Olav Hovde Vaktmester 901 35 964
Pål Eirik Rudstaden Sysselsetting 902 16 264
Roar Kværnsveen Sysselsettig 901 57 801
Roy Henning Slåen Rudberg Vaktmester 476 48 594
Rune Byfuglien Vaktmester 977 91 226
Stian Gladbakke Controller og konstituert driftsenhetsleder for teknisk drift 952 60 805 61 11 60 72
Stian Øversveen Vaktmester 977 91 233
Ståle Ulvesveen Vaktmester 452 97 068
Svein Jarle Nygård Leder vedgruppa 915 63 491
Terje Kletthagen Leder driftsstasjonen 415 64 630
Terje Ulsakerhaugen Fagarbeider 957 96 263
Tom Stomlien Prosjektleder 908 56 012 61 11 60 86
Tore Halden Brannsjef 915 48 376
Tore Stensrud Vaktmester 928 15 751
Tore Øiom Vaktmester 951 93 147
Trond Anton Klevmoen Feier 905 20 867
Trond Øyhus Varabrannsjef 992 58 601
Vaktmester Landmo 977 91 233
Vaktmester Rådhuset 951 93 147
Vaktmester Skole Dokka 977 91 229
Vaktmester Torpa 977 91 227
Vakttelefon Vei/vann/avløp 915 41 421

Skole

Anita Sveum Sekretær/saksbehandler Dokka 61 11 67 50
Anne Mari Kind Leder for skole og PPT 416 56 306
Britt Tomter Fossum Avdelingsleder Torpa 913 45 832
Dokka barne- og ungdomsskole ungdomsskole 61 11 68 50
Gry Marit Håvie Avdelingsleder Dokka 61 11 68 70
Gry Mette Rudstaden Spes.ped.veileder/lærer Dokka 61 11 67 55
Gunn Klemoen Sekretær/saksbehandler Torpa 481 66 483
Ingrid Sveen Spesialpedagog Dokka 61 11 68 55
Irene Nordrum Leder SFO Torpa 419 26 227 913 43 174
Karin Wiik Skolefaglig rådgiver 916 76 125
Lene Ulsaker Røste Avdelingsleder Dokka 61 11 67 53
Malgorzata Bozena Andersstuen Sekretær/saksbehandler Dokka 61 11 68 50
Olaug Parthaugen Avdelingsleder Torpa 918 17 948
SFO SFO Dokka 919 14 882 61 11 68 60
SFO SFO Torpa 913 43 174
Siw Brenden Leder SFO Dokka 919 14 882 61 11 68 60
Thorleif Væring Willassen Rektor Dokka 950 21 675 61 11 67 52
Tony Tøftum Rektor Torpa 995 98 911
Torpa barne- og ungdomsskole 481 66 483
Trond Olav Lillejordet Avdelingsleder Dokka 61 11 68 53
Åse B. Solstad Avdelingsleder Dokka 414 16 966 61 11 68 52

Tillitsvalgte

Anita Monsebakken HTV Fagforbundet 941 65 290 61 11 61 74
Frida Canestedt HTV Sykepleierforbundet 414 07 719
Trine S. Stensrud HTV Utdanningsforbundet 951 93 166
Vibeke Bjørkeli HTV Delta 908 77 617

Utvikling

Gunnar Berg Næringsrådgiver 911 76 370
Ingrid Bondlid Rådgiver 994 80 260
Liv Solveig Alfstad Rådgiver 997 35 363

Velferd

Barnevern Gjøvik og Land 61 18 95 60
Evy Iren Åslund PPT 913 06 722
Gunn Anne Skår Struksnæs Rådgiver 469 53 748
Helsestasjon Torpa 61 11 69 10
Helsestasjon Dokka 61 11 63 16
Hild Volden Helsesykepleier 61 11 63 15
Inger Beate Kvalsvik Andersen Helsesykepleier 61 11 63 15
Kristin Øverlier Familieteam 475 14 145
Marianne Thorstad Leder PPT 990 11 243
Marthe Hasle Helsesykepleier 988 15 078 61 11 63 15
Mette B. Enevoldsen Jordmor 61 11 63 07
Mette Øversveen Familieteam 962 37 560
Ona Kristin Ulimoen Helsesykepleier 920 59 436 61 11 69 10
Silje Ludvigsen Fagkoordinator 468 53 787
Tove Lillejordet Ledende helsesykepleier 957 91 809 61 11 63 12
Tove Sagbakken Logoped 951 93 167
Trine S. Stensrud PPT, HTV Utdanningsforbundet 951 93 166
Wenche Bjor Sæthre Helsesykepleier 952 35 480 61 11 63 16

Økonomi og IKT

Anne Granly Jakobsen Regnskap 61 11 60 35
Anne Marit Tangen Eng Fagleder IKT 911 38 921 61 11 60 18
Arild Megrund IKT-konsulent 480 06 625 61 11 60 19
Brukerstøtte IKT 61 11 60 45
Geir Sandberg IKT-konsulent 926 31 328 61 11 60 16
Henriette Hovdelien Økonomi 951 53 209 61 11 60 33
John Løvmoen Stabsleder 470 20 075 61 11 60 26
Jon Nybakke Webredaktør 415 08 699 61 11 60 14
Kari Tørmoen Regnskap 61 11 60 32

Øvrige

Avløserlaget Odd Øistad 992 60 409 61 11 61 75
Frivilligsentralen Hilde Lindahl 906 89 589 61 11 62 62
Skatt Øst Ligningskontoret 800 800 00
Tannklinikken Dokka 61 21 92 90
Tannklinikken Torpa 61 21 92 95