Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
28. sep. 2023 kl. 09:39

Vannsituasjonen på Dokka

Kokepåbudet fortsetter 

Les merKontakt oss - Utskriftsvennlig
Navn Tittel Mobil Telefon
Nordre Land kommune 61 11 60 00

Barnehage

Furulund barnehage Kvitebjørn 941 79 011
Furulund barnehage Veslefrikk 941 66 055
Furulund barnehage Tyrihans 941 65 553
Furulund barnehage Askeladden 941 73 306
Gun Hatterud Nybo Styrer i Mariringen og Solheim 951 62 771
Gunvor Finstuen Framnes Styrer i Øygardsjordet 958 19 732
Lisbeth Nygård Styrer i Tonlia 970 33 990
Mariringen barnehage Bakvendtland 902 82 420
Mariringen barnehage Bitteliten 904 07 994
Solheim barnehage Tiriltoppen 904 73 884
Solheim barnehage Knerten 904 72 113
Tone Merete Brattrud Styrer i Furulund 928 23 372
Tonlia barnehage Nøtteliten 948 32 522
Tonlia barnehage Nordigarden 947 91 222
Tonlia barnehage Sørigarden 948 54 288
Øygardsjordet barnehage Skogtrolla 976 16 854
Øygardsjordet barnehage Sjarmtroll 976 13 442
Øygardsjordet barnehage Trollunga 976 16 517
Øygardsjordet barnehage Stortroll 976 16 729
Øygardsjordet barnehage Småtrolla 976 13 674

HR og service

Hege Nermoen Saksbehandler 476 52 071
Helen Bakke Klemoen Politisk sekretariat 918 77 709
Inger Marie Kverum Sollien Fagleder lønn 916 57 282
Ingjerd Rønningen Leder opplæringskontor 482 00 484
Lise Mette Sveum Konsulent lønn 476 50 590
Marit Midthaugen Rønningen Saksbehandler 906 19 351
Merethe Lien Tøftum Saksbehandler 476 68 910
Rigmor Frøyslid Rosenberg Saksbehandler 476 39 101
Tom Rune Bratlien Assisterende kommunedirektør 977 86 555
Vibeke Bjørkeli HMS rådgiver 476 50 020

Helse og omsorg

Aila Furuseth Avdelingsleder, avdeling 1 Landmo 922 87 226
Andre Kvernlien Avdelingsleder Åsligata avlastningsbolig 909 91 854
Ann Kristin Storsveen Avdelingsleder, avd 3 Landmo 977 91 216
Anne Berit Heiberg Avdelingsleder Soltun og Eirtun Landmo 452 38 755
Anne Gjerdalen Ergoterapeut 941 33 619
Anne Grethe Kalstad Saksbehandler 911 92 343
Anne Grethe Ringen Leder tildelingskontoret 905 33 601
Anne-Marie Ø. Jørandli Psykiatrisk hjelpepleier 477 61 801
Bente Harstad Avdelingsleder Rehab Landmo 952 78 090
Berit Ødegård Bjerke Leder Rudsgata 2-12 920 29 363
Betina Veslehaug Avdelingsleder Hjemmetjenesten Torpa 416 09 089
Dokka dagsenter 991 51 367
Dokka legesenter 61 11 46 00
Frida Bakken Canestedt Demenskoordinator 976 17 924
Furuholtet 915 99 504
Grete Klokkersveen Fysioterapeut, frisklivskoordinator 951 93 159
Gro Bergan Avdelingsleder og ergoterapeut 970 34 038
Hjemmetjenesten Dokka 469 47 241
Hjemmetjenesten Torpa 951 93 158
Jan Arild Brandshaug Leder institusjon 451 99 470
Karianne Raaum Kjøkkensjef 906 11 249
Karin Vestrum Saksbehandler 911 83 049
Korsvold omsorgssenter 951 93 158
Landmo Hår og fotpleie 915 37 028 (fotpleie)
Landmo Vaskeri 902 86 790
Landmo Dagavdeling for eldre 477 13 287
Landmo Kjøkken 480 67 192
Landmo Soltun 468 63 916
Landmo Rehabilitering 913 06 624
Landmo Avd. 3 913 06 571
Landmo Avd. 1 913 05 952
Landmo Eirtun, skjermet enhet 913 06 722
Liv Thorseng Fysioterapeut 415 89 296
Mai Liss Ringsrud Fagkoordinator miljøarbeidertjeneste/ambulerende team 957 91 810
Marit Strande Tjenesteområdeleder hjemmetjenester 917 38 449
Marit Ødegård Fag- og kvalitetsutvikler 990 44 866
Marte Eika Psykisk helse og rus 970 45 072
Marthe Sollien Avdelingsleder Furuholtet og Snertin 975 26 327
Mona Røste Goplen Saksbehandler tildeling og koordinering 900 83 184
Monica Johnsdatter Bratrud Ergoterapeut 478 29 929
Monica L. Cambüken Ambulerende team 468 07 820
Nils Harald Vestrum Systemansvarlig 476 80 313
Renate Saue Kreftkoordinator / krefttelefon 958 98 315
Rudsgata 2-4 415 14 392
Rudsgata 10-12 917 42 166
Rudsgata 6-8 915 57 632
Siv Berget Walle Avdelingsleder, ressursenheten 958 56 547
Snertin Bofellesskap 910 03 933
Stefan Løvsletten Kommuneoverlege 61 11 46 50
Stein Halvard Wollheim Hjelpemiddeltekniker 482 79 769
Stine Hasvold Aktivitør 918 25 950
Tildelingskontor 468 78 779
Tone Merethe Voldheim Tildelingskontor, saksbehandler 908 43 957
Tone Rundhaug Tildelingskontor, saksbehandler 976 12 236
Toril Naustdal Kommunalsjef 24+ 970 43 084
Torpa Legesenter 61 11 46 50
Tove Harbu Aktivitør/hjelpepleier 959 43 036
Vegar Jøranlid Fysioterapeut 957 52 189
Vidar Kolstad Hjelpemiddeltekniker 951 93 157
Wenche Moen LAR sykepleier 952 45 873
Åsligata Avlastningsbolig 916 13 598

Kommunedirektør

Ola Helstad Kommunedirektør 971 61 865

Kultur

BUA 915 83 758
Bente Henrikhaugen Bibliotekar 469 45 643
Bibliotek Dokka 469 45 643
Frivilligsentralen og BUA Hilde Lindahl 906 89 589
Linn Merete S. Bergehagen Biblioteksjef 469 45 643
Rune Rønningen Parken ungdomsklubb, leder/ SLT-koordinator 951 93 154
Sentrum kino 902 28 451
Sigrunn Granseth Kulturskole, rektor 930 13 408
Svein Ladehaug Kultursjef 991 02 984

NAV

Douwe Renze Smids Programrådgiver 994 37 850
Heidi Røstad Startlån og bostøtte 482 74 981
Kim Raymond Nilssen Leder NAV 415 47 818 55 55 33 33
NAV Lokalt Man og tors 12-14 960 14 799
NAV Nødnummer Akutt behov 412 97 189
Nav 55 55 33 33

Ordfører og varaordfører

Linn T. Sunne Varaordfører 984 37 927
Ola Tore Dokken Ordfører 900 69 043

Plan, bygg og landbruk

Anita Lund Rådgiver 415 08 475
Finn Jørgensen Miljørådgiver 489 58 780
Frank Beitohaugen Granli Arealplanlegger 416 95 035
Frank Gjerdet Oppmåling 482 92 998
Hallgeir Hovdet Byggesaksbehandler 482 82 813
Halvor Askvig Plansjef 977 91 225
Hege Mikkelstuen Arealplanlegger 413 38 203
Ingun T. Braanaas Rådgiver 482 93 915
Katarzyna Dokken Geodata ingeniør 900 95 408
Martin Rosenkrantz Arealplanlegger 917 65 024
Rolf Kåre Flatmo Landbruksvikar 951 93 139
Stine Wiger Elvigen Byggesaksbehandler 907 34 307
Sølvi Flobergseter Byggesaksbehandler 482 73 765
Werner Sveum Rådgiver 977 91 224

Psykisk helse og rustjenesten

Ann-Marie Voldheim Spesialsykepleier 970 37 001
Gro Elisabeth S. Bratlien Spesialpedagog 482 73 690
Helen Bang Hagen Brukerspesialist 906 20 105
Lillian Bang Hagen Fagarbeider ambulerende team 481 25 407
Mari Røste Frøslid Spesialsykepleier 476 22 612
Mary Gjefle Avdelingsleder 951 93 152
Mette Øversveen Spesialvernepleier 962 37 560
Psykiatrisk dagavdeling 959 43 036
Stine Bakke Vernepleier 916 13 044
Turid Løvmoen Sykepleier 971 25 909

Samfunnsutvikling

Andre Enger Ulsakerhaugen Arbeidsleder 404 11 477
Bente Lindahl Kommunalsjef 909 39 224
Bjørnar Ridderhaugen Vaktmester 908 703 29
Dokka renseanlegg 911 26 383
Dokka vedsenter 908 03 395
Dokkahallen/Dokka stadion 977 91 229
Erik Eng Leder bygg og vedlikehold 994 82 377
Finn Agmund Gillebo Ingeniør 909 45 744
Hans Midthaug Feier 984 27 105
Jon Tåje Vaktmester 913 82 724
Kai Olaf Nybo Snekker 913 78 483
Kjell Ingar Taaje Fagarbeider 951 93 163
Kjetil Fjeld Teknisk sjef 924 02 313
Linda Hansen Ekrem Leder renhold 926 60 159
Line Bekkelund Renholder 962 39 840
Odd Ivar Engevold Vaktmester 951 36 725
Oscar Nyhus Fagarbeider 977 91 222
Per Olav Haugom Driftsoperatør 911 26 383
Per Olav Hovde Vaktmester 901 35 964
Pål Eirik Rudstaden Sysselsetting 902 16 264
Roy Henning Slåen Rudberg Vaktmester 476 48 594
Rune Byfuglien Vaktmester 977 91 226
Stian Øversveen Vaktmester 977 91 233
Svein Jarle Nygård Leder vedgruppa 915 63 491
Tom Stomlien Prosjektleder 908 56 012
Tore Halden Brannsjef 915 48 376
Tore Stensrud Vaktmester 928 15 751
Tore Øiom Vaktmester 951 93 147
Trond Anton Klevmoen Feier 905 20 867
Trond Øyhus Varabrannsjef 992 58 601
Vaktmester Landmo 977 91 233
Vaktmester Rådhuset 951 93 147
Vaktmester Skole Dokka 977 91 229
Vaktmester Torpa 977 91 227
Vakttelefon Vei/vann/avløp 915 41 421

Skole

Anita Sveum Sekretær/saksbehandler Dokka 909 86 084
Britt Tomter Fossum Avdelingsleder Torpa 913 45 832
Dokka barne- og ungdomsskole ungdomsskole 941 67 074
Gry Marit Håvie Avdelingsleder Dokka 479 01 194
Gunn Klemoen Sekretær/saksbehandler Torpa 481 66 483
Irene Nordrum Leder SFO Torpa 419 26 227 913 43 174
Karin Wiik Skolesjef 916 76 125
Lene Ulsaker Røste Avdelingsleder Dokka 477 50 137
Malgorzata Bozena Andersstuen Sekretær/saksbehandler Dokka 476 89 850
Olaug Parthaugen Avdelingsleder Torpa 918 17 948
SFO SFO Dokka 919 14 882
SFO SFO Torpa 913 43 174
Siw Brenden Leder SFO Dokka 919 14 882
Thorleif Væring Willassen Rektor Dokka 477 05 473
Tony Tøftum Rektor Torpa 995 98 911
Torpa barne- og ungdomsskole 481 66 483
Trond Olav Lillejordet Avdelingsleder Dokka 477 62 201
Åse B. Solstad Avdelingsleder Dokka 479 05 484

Tillitsvalgte

Anita Fossum HTV Delta 412 20 421
Anita Monsebakken HTV Fagforbundet 941 65 290
Tine Solberg HTV Delta 466 77 194
Trine S. Stensrud HTV Utdanningsforbundet 951 93 166

Tjenesteutvikling 0-24

Veronica Myhre Kommunalsjef 0-24 480 29 135

Utvikling

Bente Øverby Rådgiver 959 04 556
Ingrid Bondlid Rådgiver 994 80 260
Liv Solveig Alfstad Rådgiver 997 35 363

Velferd

Barnevern Gjøvik og Land 61 18 95 60
Catrine Jørandli PPT 962 36 449
Helsestasjon Dokka 908 73 260
Helsestasjon Torpa 908 73 260
Hild Volden Helsesykepleier 911 68 770
Inger Beate Kvalsvik Andersen Helsesykepleier 482 79 694
Kristin Øverlier Familieteam 475 14 145
Mari Lysen Odden Familieteam 476 19 809
Marianne Thorstad Leder PPT 990 11 243
Marthe Hasle Helsesykepleier 950 34 379
Mette B. Enevoldsen Jordmor 416 39 501
Ona Kristin Ulimoen Helsesykepleier 920 59 436
Tove Sagbakken Logoped 951 93 167
Trine S. Stensrud PPT, HTV Utdanningsforbundet 951 93 166
Unn Silje Brattsveen Rådgiver 0-24 951 56 443
Wenche Bjor Sæthre Helsesykepleier 952 35 480

Økonomi og IKT

Anne Granly Jakobsen Regnskap 480 34 664
Anne Marit Tangen Eng Fagleder IKT 91138921
Brukerstøtte IKT 61 11 60 45
Geir Sandberg IKT-konsulent 926 31 328
Henriette Hovdelien Økonomi 951 53 209
John Løvmoen Stabsleder 470 20 075
Jon Nybakke Webredaktør 415 08 699
Kari Tørmoen Regnskap 480 03 760

Øvrige

Avløserlaget Odd Øistad 992 60 409
Malin Aasen Ungdomskontakt Land-kommunene 413 38 557
Skatt Øst Ligningskontoret 800 800 00
Tannklinikken Dokka 61 21 92 90
Tannklinikken Torpa 61 21 92 95