Budsjett 2020 er inkludert i Handlings- og økonomiplandokumentet.

Les dokumentet