Hva er velferdsteknologi?

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Teknologi kan ikke, og skal ikke, erstatte menneskelig omsorg, men være et hjelpemiddel for et mer selvstendig liv. Det kan hjelpe den enkelte til å klare seg selv i hverdagen, til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne.

Teknologi kan bidra til:

 • En enklere hverdag for innbyggere
 • Økt egenmestring for innbyggere
 • At innbyggere kan bo lengere hjemme
 • At innbyggere i større grad kan planlegge eget liv
 • At kommunen blir i stand til å møte morgendagens helse- og omsorgsutfordringer

I Nordre Land jobbes det med kartlegging av behov i kommunen, og hvilke type teknologi det bør satses på fremover. Velferdsteknologi vil bli en del av kommunens helsetilbud i årene fremover, men det er også mange gode hjelpemidler på markedet som den enkelte kan skaffe hjemme.

Hva kan du selv gjøre?

 • Tilpasse hjemmet
 • Bevare sosialt nettverk
 • Planlegge alderdommen
 • Ta i bruk teknologi, se muligheter under
 • Oppsøke informasjon om velferdsteknologi
 • Holde deg aktiv

Typer velferdsteknologi

Trygghetsskapende teknologi skaper trygghet for bruker og pårørende. Dette inkluderer bl.a. tradisjonelle og digitale trygghetsalarmer, dørsensor og andre bevegelsessensorer, lokaliseringsteknologi (GPS), fallsensor, komfyrvakt, varsling for brann og tyveri, dørkamera, elektriske dørlåser og videokommunikasjon.
Mestringsteknologi kan bidra til at den enkelte kan ha kontroll over sin egen helsetilstand og mestre hverdagen bedre. Dette for eksempel hjelpe deg å huske når du skal ta medisinen, digitale kalendere og huskelister, egenmåling av helsetilstand og treningsapper.
Helseteknologi kan være avansert medisinsk utredning og behandling for sykdommer i hjemmet, som en KOLS- koffert.
Velværeteknologi hjelper til med hverdagslige gjøremål og som gir en bevissthet rundt egen helse. Dette kan for eksempel være treningsapper, robotstøvsuger, robotgressklipper, smarthusløsninger og løsninger for sosial kontakt og samhandling med andre.