Torpa barne- og ungdomsskole ligger idyllisk til, med nærhet til skog og fjell. Mariringen barnehage er nærmeste nabo.
Skolen benytter hyppig uteområdet, med blant annet lavvo, fotballbane og god plass til lek. 

Fra mars 2020 er Torpa barne- og ungdomsskole under rehabilitering og elevene er i midlertidige lokaler i byggeperioden.

20. februar 2020 vedtok kommunestyret bygging av ny barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, folkebibliotek, terapibasseng og storstue i Torpa.
Byggestart er planlagt i mai 2020, med ferdigstillelse i desember 2021. Dette er en storsatsing på barn, unge, folkehelse og kultur som kommer hele kommunen til gode.