Bredbåndsutbygging Nordre Land kommune

Nordre Land har en offensiv fiberstrategi og jobber for at hele kommunen skal ha høyhastighetsfiber.

Telenor har konkrete planer om stegvis nedlegging av eksisterende kobbernett, og vi må innen den tid være klare med gode løsninger for at innbyggerne i kommunen skal ha et godt alternativ til høy-hastighetsbredbånd. Utfordringen er at bygging av høyhastighets bredbånd i mindre tettbebygde strøk er kostbart, og aktørene i markedet finner nå svært få kommersielle områder de kan bygge lønnsom fiberutbygging i.

Hovedtyngden av høyhastigehets bredbåndsutbygging de kommende årene deles derfor inn i to ulike fremgangsmåter; Kommersiell utbygging gjennom Vokks/Eidsiva som kalles «Fiberland», og utbygging med offentlig støtte; «Nkom-områder».

Fiberland

Fiberland er et samarbeidsprosjekt mellom Vokks, Eidsiva, Nordre Land Kommune, samt Nordre Land idrettslag og Torpa idrettslag.
Et fiberlandområde er definert geografisk der hvor det er mulig å bygge ut fiber for en kostnad estimert til inntil 50.000,- pr husstand.

Se kart og status på de aktuelle områdene ved å følge denne linken: https://eidsiva.net/fiberland/

I tidsrommet 2019-2020 bygges følgende områder ut av Vokks/Eidsiva:

 • Dæhlibygda 158 poteniselle kunder. Området er utbygd desember 2019
 • Østsinni nedre 104 potensielle kunder. Området blir ferdig utbygd vinteren 2020
 • Vinjar-Nordrum 125 potensielle kunder. Området er besluttet utbygd og starter i 2020
 • Øvergjøvik 84 potensielle kunder. Området er besluttet utbygd og starter i 2020
 • Dokka sentrum Salg pågår
 • Heimskogen 23 potensielle kunder. Slag pågår

Nkom-områder

Nkom-områdene er ikke kommersielt lønnsomme, og det kreves kommunal og/eller statlig støtte for å kunne bygges ut. I årene 2015-2018 fikk Nordre Land kommune sammen med Søndre Land og Etnedal innvilget  4,2 mill fra Nkom til utbygging av fiber. I Nordre Land ble dette benyttet til å bygge ut fiber i 5 områder (se tabell under). I 2018 ble det på nytt søkt om Nkom midler. Denne gangen gikk kommunen inn med 4,5 mill i egeninnsats, og fikk dette speilet av Oppland fylkeskommune. Nordre Land kommune fikk også ca 500.000,- i støtte fra Nkom. I 2019 gikk Nordre land kommune inn med 2,5 mill i egeninnsats, som også ble speilet av Oppland fylkeskommune. Her fikk vi ca. 800.000,- i støtte fra Nkom.

3 nye områder klare for utbygging

Områdene har vært ute på anbud og Nordre Land har i desember 2019 tildelt Eidsiva/Vokks kontrakt. 
Områdene som bygges ut og ferdigstilles innen 2021 er:

Totalt 469 adresser vil få tilbud om å koble seg på.

Flere av områdene som i dag er uten høyhastighetsbredbånd er kostnadskrevende å bygge ut. Arbeidet med prosjektering starter vinteren 2020.
I løpet av 2019 har både Fiberland med utbygging i Dæhlibyga og Østsinni, ført til at fiberbredbåndsdekning i Nordre Land har blitt vesentlig bedret. 2020 ser også ut til å bli et godt år.

Vi har fått tildelt nye midler i 2019 som skal brukes i ny anbudsrunde for områdene: 

I tillegg vil følgende områder bli inkludert i anbudet som opsjoner:

Status desember 2019

 • Nordsinni Sør 2015-2018, bygges ut av Telenor. 50 potensielle kunder. 26 utbygd
 • Stomlien/Kroken 2015-2018, bygges ut av Telenor. 19 potensielle kunder. 13 utbygd
 • Vest-torprunden 2015-2018, bygges ut av Telenor. 378 potensielle kunder. 15 utbygd
 • Bårlivegen 2015-2018, bygges ut av Telenor. 57 potensielle kunder. 23 utbygd
 • Kverndalskroken 2015-2018, bygges ut av Telenor. 62 potensielle kunder. 16 utbygd
 • Thomlebygda/Nordsinni/Sandmovegen 2019-2021, bygges ut av Eidsiva/Vokks. 297 potensielle kunder. Oppstart 2020
 • Østsinni Øvre 2019-2021, bygges ut av Eidsiva/Vokks. 101 potensielle kunder. Oppstart 2020
 • Skartlibygda 2019-2021, bygges ut av Eidsiva/Vokks. 71 potensielle kunder. Oppstart 2020​ 
 • Moavegen-Goplum Anbud 2020
 • Fagerlund-Nordgarda Anbud 2020
 • Sollisvingen-Skøien Anbud 2020
 • Vest-torpvegen Anbud 2020