Bredbåndsutbygging Nordre Land kommune

Nordre Land har en offensiv fiberstrategi og jobber for at hele kommunen skal ha høyhastighetsfiber.

Telenor har meldt at de utfaser eksisterende kobbernett i løpet av 2022 Utfasing av kobbernett

Vi må innen den tid være klare med gode løsninger for at innbyggerne i kommunen skal ha et godt alternativ til høy-hastighetsbredbånd. Utfordringen er at bygging av høyhastighets bredbånd i mindre tettbebygde strøk er kostbart, og aktørene i markedet finner nå svært få kommersielle områder de kan bygge lønnsom fiberutbygging i.

Hovedtyngden av høyhastigehets bredbåndsutbygging de kommende årene deles derfor inn i to ulike fremgangsmåter; Kommersiell utbygging gjennom Vokks/Eidsiva som kalles Fiberland, og utbygging med offentlig støtte; Nkom-områder.

 

Fiberland

Fiberland er et samarbeidsprosjekt mellom Vokks, Eidsiva, Nordre Land Kommune, samt Nordre Land idrettslag og Torpa idrettslag.
Et fiberlandområde er definert geografisk der hvor det er mulig å bygge ut fiber for en kostnad estimert til inntil 50.000,- pr husstand.

Se kart og status på de aktuelle områdene ved å følge denne linken: https://eidsiva.net/fiberland/

I tidsrommet 2019-2020 bygges følgende områder ut av Vokks/Eidsiva:

 • Dæhlibygda 158 poteniselle kunder. Området er utbygd desember 2019
 • Østsinni nedre 104 potensielle kunder. Området blir ferdig utbygd vinteren 2020
 • Vinjar-Nordrum 125 potensielle kunder. Området er besluttet utbygd og starter i 2020
 • Øvergjøvik 84 potensielle kunder. Området er besluttet utbygd og starter i 2020
 • Dokka sentrum Salg pågår
 • Heimskogen 23 potensielle kunder. Slag pågår

Nkom-områder

Nkom-områdene er ikke kommersielt lønnsomme, og det kreves kommunal og/eller statlig støtte for å kunne bygges ut. I årene 2015-2018 fikk Nordre Land kommune sammen med Søndre Land og Etnedal innvilget  4,2 mill fra Nkom til utbygging av fiber. I Nordre Land ble dette benyttet til å bygge ut fiber i 5 områder (se tabell under). I 2018 ble det på nytt søkt om Nkom midler. Denne gangen gikk kommunen inn med 4,5 mill i egeninnsats, og fikk dette speilet av Oppland fylkeskommune. Nordre Land kommune fikk også ca 500.000,- i støtte fra Nkom. I 2019 gikk Nordre land kommune inn med 2,5 mill i egeninnsats, som også ble speilet av Oppland fylkeskommune. Her fikk vi ca. 800.000,- i støtte fra Nkom.

Veileder fra Nkom på YouTube https://youtu.be/FmSbmMXplQE

n-kom.jpg

Juni 2020 - Nkomområdene som bygges nå (rosa farge), områdene som ligger på anbud (blå farge) og områdene som vi skal søke på (brun farge) 
https://gis.hedmark.org/BredbandInnsyn/

3 nye områder klare for utbygging

Områdene har vært ute på anbud og Nordre Land har i desember 2019 tildelt Eidsiva/Vokks kontrakt. 
Områdene som bygges ut og ferdigstilles innen 2021 er:

Totalt 469 adresser vil få tilbud om å koble seg på.

Flere av områdene som i dag er uten høyhastighetsbredbånd er kostnadskrevende å bygge ut. Arbeidet med prosjektering starter vinteren 2020.
I løpet av 2019 har både Fiberland med utbygging i Dæhlibyga og Østsinni, ført til at fiberbredbåndsdekning i Nordre Land har blitt vesentlig bedret. 2020 ser også ut til å bli et godt år.

Vi har fått tildelt nye midler i 2019 som skal brukes i ny anbudsrunde for områdene: 

I tillegg vil følgende områder bli inkludert i anbudet som opsjoner:

Status desember 2019

 • Nordsinni Sør 2015-2018, bygges ut av Telenor. 50 potensielle kunder. 26 utbygd
 • Stomlien/Kroken 2015-2018, bygges ut av Telenor. 19 potensielle kunder. 13 utbygd
 • Vest-torprunden 2015-2018, bygges ut av Telenor. 378 potensielle kunder. 15 utbygd
 • Bårlivegen 2015-2018, bygges ut av Telenor. 57 potensielle kunder. 23 utbygd
 • Kverndalskroken 2015-2018, bygges ut av Telenor. 62 potensielle kunder. 16 utbygd
 • Thomlebygda/Nordsinni/Sandmovegen 2019-2021, bygges ut av Eidsiva/Vokks. 297 potensielle kunder. Oppstart 2020
 • Østsinni Øvre 2019-2021, bygges ut av Eidsiva/Vokks. 101 potensielle kunder. Oppstart 2020
 • Skartlibygda 2019-2021, bygges ut av Eidsiva/Vokks. 71 potensielle kunder. Oppstart 2020​ 
 • Moavegen-Goplum Anbud 2020
 • Fagerlund-Nordgarda Anbud 2020
 • Sollisvingen-Skøien Anbud 2020
 • Vest-torpvegen Anbud 2020