Kulturarenaer

Nordre Land kommune eier Sentrum kino, Lokverkstedet, Dokkahallen, Dokka stadion og Dokka svømmehall. I tillegg finnes det mange idretts- og nærmiljøanlegg i kommunen, og de fleste av disse eies og driftes av frivillige lag/foreninger. 

Ønsker du å leie lokaler?
Her er en oversikt over lokaler til utleie i Nordre Land

Sentrum kino

Sentrum Kino ligger i rådhuset og har en sal med 330 sitteplasser. Salen benyttes hovedsakelig til kinoforestillinger, men også til forskjellige andre kulturarrangementer. Det blir i gjennomsnitt vist ca. 200 forestillinger pr. år fordelt på 3 dager pr. uke. Normalt vises det film fredag og søndag. 

Ønsker du å leie kinosalen?
Kontakt Svein Ladehaug E-post tlf: 991 02 984

Lokverkstedet

Lokverkstedet er en kulturarena på Dokka stasjon.
Lokverkstedet består av et stort rom med sitteplass for inntil 300 personer.
I tillegg er det kjøkken, toaletter, backstage område og andre smårom.
Lokverkstedet er utstyrt med:

 • scenedeler som kan settes opp 
 • 300 stoler
 • bord
 • strømforskyning
 • kjøkken med dekketøy og oppvaskmaskin
 • toaletter

Ønsker du å leie Lokverkstedet?
Kontakt Svein Ladehaug E-post tlf: 991 02 984

Dokka svømmehall

Dokka svømmehall inneholder moderne svømmebasseng med saltvann på 25x12,5m og stupetårn (3m fast og 1m svikt).
Svømmehallen ligger på Dokka ungdomsskole i Lyngveien 1.

Folkebading
Nordre Land Folkebading har egen Facebookside med oppdatert informasjon:

Nordre Land Folkebading på Facebook

Folkebadingen driftes av svømmegruppa i Nordre Land IL: Nordre Land IL Folkebading

Åpningstider folkebading
Tirsdager kl. 17.00 - 21.30
Lørdager kl. 11.00 - 16.00

Folkebadingen varer fra f.o.m. september til t.o.m. mai.

Priser
Barn kr. 30,- Voksne kr. 60,-
12 badinger for kr. 300,- / 600,-

Svømmetrening
Opplysninger om svømmetrening i regi av svømmegruppa finner du her: NLI Svømming

Dokkahallen

Beliggenhet: Lyngveien, mellom Dokka Stadion og Dokka Ungdomsskole

Kontakt: Eiendomsavdelingen, tlf: 61 11 67 91 / 977 91 229

Om anlegget: Idrettshall m. bl.a. håndballbane, basketballbane, volleyballbane og anlegg for turn og klatring. 
Treningstider lyses ut årlig og søkes om i eget søknadsskjema

Dokka stadion

Beliggenhet: Sørøst for Dokkahallen
Eier: Nordre Land Kommune
Kontakt: Eiendomsavdelingen, tlf: 61 11 67 91 / 977 91 229
Om anlegget: Grasbane for fotball, grusbane for fotball, friidrettsanlegg, asfaltert håndballbane

Nærmiljøanlegg

Nordre Land kommune eier og drifter flere nærmiljøanlegg i tilknytning til skoleområdene på Dokka og i Torpa.

Grendehus og lokaler til leie

 • Valatun grendehus, Egil Bakken, tlf. 61 11 97 92 / 950 65 814
 • Klinkenberghaugen, Østsinni, tlf. 415 95 799
 • Skytterhuset i Djupådalen, tlf. 997 35 320
 • Fredheim grendehus, Kristian Liom, tlf. 957 62 905
 • Nordsinni ungdomslokale (medlemsfordel), Endre Strømsjordet Myhre, tlf. 997 59 146
 • Norli forsamlingshus, Pål Eirik Rudstaden tlf. 417 65 422
 • Klubbhuset på Baggerudmoen, Ingvild Søreng Mæhlum, tlf. 909 42 521
 • Dæhli kretshus, Hilde Nordby Tønderum, tlf. 977 32 639
 • Nordsinni menighetshus, tlf. 959 92 685
 • Lysvold kretshus, tlf. 61 11 93 93 / 992 27 706
 • Åsheim forsamlingslokale, Kirsten Haugen tlf. 909 15 678
 • Helselagets hus, (medlemsfordel) henv. Frivilligsentralen tlf. 906 89 589.
 • Lundemoen og Skogtun forsamlingslokale, Vest-Torpa, tlf. 481 47 055
 • Lands Museum, Tingbygningen og møtelokalet "Fjøset", tlf. 61 11 06 87
 • Dokka bedehus, Anna Jorunn Hoel Hansen, tlf. 61 11 35 59 / 950 50 856
 • Dal grendehus, Stine Berget tlf. 954 52 995
 • Granvang, tlf. 61 11 86 02
 • Torpa menighetssenter, Geir Nordrum tlf. 926 23 529
 • Nordre Land IL - utleie av klubbhus
  • Brovold, Anne Lise Kasenborg, tlf. 982 12 403
  • Dæhli, Inger Lise Nysveen, tlf. 468 19 057
  • Gry, Ole Furuseth, tlf. 489 55 525
  • Smeby, Anne Jakobsen, tlf. 957 82 083
  • Snauhaug, Marit S. Berntsen, tlf. 951 67 616

Kontaktpersoner endres stadig. Tips oss på web@nordre-land.kommune.no hvis du ønsker oppdatering eller oppdager feil.