Transportordningen er et tilbud til deg som ikke er i stand til eller har store vansker med å benytte kollektivtransport.

Det er Innlandet fylkeskommune som fra 01.01.2020 administrerer ordningen.

Har du spørsmål om ordningen kan du ta kontakt med kundesenteret på telefon 02040.