Hva er en frisklivssentral?

En Frisklivssentral gir deg lokal oppfølging på levevaneområdene fysisk aktivitet, tobakk og kosthold og er tilknyttet folkehelseprogrammet – Frisklivsresepten.

Frisklivsresepten er en resept uten piller som har som mål å gi oppfølging til selv å gjøre noe med egen helse gjennom økt fysisk aktivitet, kostholdsendringer eller røykeslutt. Lege, annet helsepersonell og NAV kan skrive ut en henvisning som leveres hos frisklivsveileder.

Hva kan vi bidra med?

Vi kan bidra med kartlegging av dine individuelle behov og forutsetninger, har oversikt over hvilke aktivitetstilbud som finnes i kommunen, både via frivillige lag og foreninger samt kommersielle aktører. Han kan også bidra med å finne lokale røykeavvenningskurs og opplegg for kostholdsveiledning. Og ikke minst kan han bidra med å holde motivasjonen oppe i forhold til et mål om en varig livsstilsendring på ett eller flere områder.

Å komme til frisklivsveileder er gratis og en resept varer vanligvis i 3 måneder.

Høres dette interessant ut, kan du ta kontakt med NAV, legen din eller annet helsepersonell.

Statlig informasjon
Fysisk aktivitet

Skjemaer til oppfølging ved Frisklivssentralen
Friskliv oppstart
​Friskliv fullført