Frisklivssentalen

Vi hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, søvn, stressbelastninger og andre områder. Fastlegen din, NAV eller annet helsepersonell kan henvise til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten. 
Du kan også ta kontakt selv.

Frisklivsresept Nordre Land

Resepten varer vanligvis i tre måneder, og starter med en grundig kartlegging. Ved frisklivssentralen i Nordre Land benytter vi kartleggingsverktøyet «Min livsstil». Friskliv er en helsetjeneste og sentralen er bemannet av helsepersonell med utdanning innen blant annet folkehelse, fysioterapi, stressmestring, kognitiv terapi med mer.

 

På frisklivssentralen hos oss tilbyr vi forskjellige typer grupper, som styrketrening, kondisjonsaktivitet og stressmestring. Sentralen henviser også videre til annet helsepersonell i kommunen.

Ukeplan for frisklivssentralen i Nordre Land

AKTIVITET

DAG/ TID/ 

STED

MÅLGRUPPETYPE GRUPPE

Rolig aktivitet innendørs

med Grete

Mandager

kl 10.00

frisklivssentralen

Deltagere ved frisklivssentralen som trenger og ønsker fokus på stressmestring og avspenning

Lavterskel/ middels nivå.

Lett bevegelse og øvelser med fokus på stressmestring, pust og avspenning.

Utstyr: Lette klær

Kondisjonstrening utendørs

med Grete

Tirsdager

kl 13.00

frisklivssentralen

Deltagere ved frisklivssentralen som ønsker å få opp pulsen litt 

Lavterskel/ middels nivå.

Vi beveger oss på varierte måter utendørs, alt etter vær og føre.

Utstyr: Uteklær passende til vær og gode sko. Ta med staver hvis du har, kan også lånes.

 

Styrketrening

innendørs

med Marthe

Onsdager 

kl 10.00

frisklivssentralen

Deltakere ved frisklivssentralen som ønsker å forbedre generell styrke

Lavterskel/ middels nivå. 

Trening av store muskelgrupper som lett kan tilpasses ditt nivå.

Utstyr: Lette klær og innesko.

 

Vi har i tillegg en god oversikt over tilbud som finnes i regi av lokale lag og foreninger i Nordre Land kommune, som vi kan lede deg videre til. 

Friskliv er en lavterskel og gratis helsetjeneste

Vi er opptatt av at du skal finne din vei videre når det gjelder arbeidet med levevaner. Derfor er du med som aktiv part i å forme mål og plan for vegen videre. På denne reisen hjelper vi deg ved bruk av blant annet samtaler med bakgrunn i motiverende intervju og kognitiv terapi.

Velkommen til frisklivssentralen!
hilsen Grete og Marthe

Vi kan bidra med kartlegging av dine individuelle behov og forutsetninger, har oversikt over hvilke aktivitetstilbud som finnes i kommunen, både via frivillige lag og foreninger samt kommersielle aktører. Han kan også bidra med å finne lokale røykeavvenningskurs og opplegg for kostholdsveiledning. Og ikke minst kan han bidra med å holde motivasjonen oppe i forhold til et mål om en varig livsstilsendring på ett eller flere områder.

Å komme til frisklivsveileder er gratis og en resept varer vanligvis i 3 måneder.

Høres dette interessant ut, kan du ta kontakt med NAV, legen din eller annet helsepersonell.

Statlig informasjon
Fysisk aktivitet

Skjemaer til oppfølging ved Frisklivssentralen
Friskliv oppstart
​Friskliv fullført