I Nordre Land kommune ble det sist gjennomført innbyggerundersøkelse i 2019
Resultater innbyggerundesøkelsen 2019

Det ble også gjennomført innbyggerundersøkelse i 2012
Resultater innbyggerundersøkelsen 2012