Velkommen til ansattportalen i Nordre Land kommune.
Her finner du informasjon og linker til bruk for deg som er ansatt i Nordre Land kommune.
Brukerstøtte på tjenestene er i utgangspunktet tilgjengelig på hverdager mellom kl. 08.00-15.30.
 

Kommunikasjonskanaler for ansatte
Vi ber alle om å følge med på:

Her vil vi legge ut informasjon, oppdateringer og annet.

Ønsker du å publisere noe på vår hjemmeside eller ser du at det er feil/utdatert informasjon?
Send til web@nordre-land.kommune.no

Snarveier

Fungerer kun utenfor kommunalt nett

Fungerer både på og utenfor kommunalt nett

Fungerer kun på kommunalt nett

Symptomer, egenmelding, sykmelding og omsorgspenger

Sykdomssymptomer
Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon bør holde seg hjemme og arbeide hjemmefra dersom det er mulig.
 
Egenmelding ved karantene eller smitte
Alle som er i ventekarantene, karantene eller er smittet av koronaviruset har rett på sykepenger og skal levere dokumentasjon på fravær, egenmelding eller sykmelding. NB: karantene pga utenlandsopphold gir ikke automatisk rett på sykepenger. Se NAV.no for ytterligere forklaring.

Hjemmekontor benyttes i stedet for egenmelding/sykmelding når dette er mulig.

Karantene ved ferieavvikling
Dersom en ansatt har søkt om og fått innvilget ferie, og blir satt i ventekarantene når ferie skal avvikles så har ikke den ansatte rett til å få utsatt ferien sin. I ferieloven stilles det krav om 100 % arbeidsuførhet ved utsettelse av ferie og det kravet oppfylles ikke ved ventekarantene.

 
Sykmelding
Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke sikkert vet om du faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Vi anbefaler allikevel bruk av egenmelding så langt det er mulig.
 
Omsorgspenger ved stengte barnehager og skoler
Som følge av situasjonen med stengte skoler og barnehager er antall omsorgsdager for 2020 utvidet til 20 omsorgsdager for de med ett eller to barn, og 30 omsorgsdager når du har tre eller flere barn. Dette gjelder frem til 31.12.2021.
Fravær registreres som "Sykt barn/barnepasser". For de som er med i fleksitidsordningen brukes fraværskoden «sykt barn/barnepasser» dag 1-3, og deretter «utvidet omsorg sykt barn-Korona».
 
Nordre Land kommune utbetaler ordinær lønn under omsorgspenger. 
 
For eldre barn som ikke har behov for «barnepasser», vil vilkårene for omsorgspenger ikke være oppfylt. Dersom det foreligger et særskilt behov for at arbeidstaker må være hjemme, kan arbeidsgiver likevel vurdere om det kan tilrettelegges for fleksible løsninger. Arbeid hjemmefra kan være et alternativ til omsorgspenger.

Samfunnskritiske funksjoner kan ikke benytte omsorgsdager i denne sammenhengen når vi har et fysisk tilbud i skole eller barnehage. 

Dersom du ikke har flere omsorgsdager igjen, må du ta kontakt med din leder.
 
Du finner mer informasjon om omsorgspenger på NAVs nettside: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

Compilo

Compilo er vårt kvalitetssystem, her finner du viktige dokumenter, og har mulighet til å melde avvik eller å sende inn forbedringsforslag. Vi har også mulighet for å bruke modulen Ros-analyse.

Linken til Compilo 

Dokumentmodulen i Compilo

Her kan du finne dokumenter du har bruk for som ansatt i Nordre Land. Vi har over tid jobbet med å legge inn dokumenter som reglementer, prosedyrer, og retningslinjer og andre viktige dokumenter inn i Compilo. Vi har nå kommet så langt at vi går ut med informasjon til ledere og ansatte om hvordan ta i bruk dokumentmodulen. Målet er å samle alle dokumenter som den ansatte har bruk for i sin arbeidshverdag ett sted. Noen dokumenter ligger også på intranettsiden vår, https://www.intranett.nordre-land.kommune.no/ Det er der vil du finne for eksempel brukerveiledninger til ulike systemer.  

Du skal bli logget automatisk inn, men utenfor det kommunale nettet, kan du bruke samme brukernavn og passord som du bruker for å logge deg på det kommunale nettet/Pc’en din. 
 
Det er i hovedsak to måter å finne dokumentene på: 
  • Du kan søke ved å bruke den store knappen Søk – dokument, eller forstørrelsesglasset i toppen av menylinja.  Her søkes det i tittel på dokument/mappe eller i stikkord som vi har lagt til i tilknytning til dokumentet. 
  • Eller du kan åpne dokumentbiblioteket – som er et menypunkt helt i toppen. Du kan da bla deg videre i mappestrukturen under. Du kan også klikke på mappesymbolet øverst til venstre på skjermen, da får du fram hele mappestrukturen på venstre side av bildet. 
Ledere kan legge dokumenter på leseliste eller som favoritt til ansatte i sin avdeling og avdelingene som er underordnet denne. 
  • Det er et skille mellom de dokumenter som er obligatoriske at alle leser og signerer for at de har lest, og de dokumenter som ligger som favoritter på den enkeltes startside. 
  • På startsiden din vil du finne dokumenter på leseliste, dette er obligatoriske dokumenter du skal lese. Etter du har lest skal du signere på at du har lest og forstått dokumentene. Klikk på knappen signer. 
  • På startsiden vil du også se favoritter dersom det er lagt til dokumenter som du ikke må signere på at du har lest, men som kan være greie å ha på startsiden din. Du kan også legge til egne favoritter, både mapper og enkeltdokumenter. Du finner da fram den mappen eller dokumentet du vil legge i favoritter, klikker på rundingen med tre prikker etter navnet på mappen/dokumentet, og klikker på legg til som personlig favoritt. 
  • Du finner også brukermanualer under ? – tegnet nede i venstre hjørnet på skjermbildet. Velg punktet manualer og dokumentmodul. 
Gi beskjed til din leder eller «din» systemansvarlige dersom dokumenter mangler, er feil eller ikke oppdatert. 
 
24+ Marit Ødegård
0-24 Silje Ludvigsen
Samf.utv. Stian Gladbakke
Kultur Bente Øverby
Skole Marianne Thorstad
For øvrig Liv Solveig Alfstad

Designhåndbok og maler

Skal du skrive et brev, lage en powerpointpresentasjon eller få noen til å utforme en brosjyre? Da skal kommunens grafiske profil brukes.
Kommunevåpenet og designelementer skal som hovedregel kun brukes der Nordre Land kommune er avsender. Malene skal brukes av kommunens ansatte i jobbsammenheng.

Dokumeter relatert til saker skal skrives i relevant fagsystem. Fagsystemene har egne maler integrert.

Designhåndbok

Maler

Planmaler

 

Logofiler

Designelement

 

Reglement og retningslinjer

Reglement og retningslinjer kan nås via Compilo.

Bildearkiv

Bildene kan kun benyttes til markedsføring og promotering av Nordre Land. Fotograf skal alltid krediteres når bildene benyttes. 

Bildearkiv

Savner du bilder eller har bilder som bør inn i bildearkivet?  Ta kontakt med web

E-læring

Kompetansebroen

Norsk Helse Informatikk

KS-læring

Det ligger flere aktuelle e-læringskurs tilgjengelig for alle på læringspplattformen KS-læring. Vi har delt noen aktuelle kurs på startsiden for Nordre Land. 

For de fleste kurs må du logge deg inn via ID-porten. Første gang du logger deg inn, må du opprette en profil, legg inn Nordre Land kommune som organisasjonstilknytning. Du kan søke fram ulike kurs, eller bla deg fram i strukturen til aktuelle kurs. Her finner du brukerveiledning for å komme i gang.

Brukerstøtte / TeamViewer

Fjernhjelp (brukes kun etter anmodning fra IKT-avdelingen i Nordre Land kommune)

Brukterstøtte TeamViewer