Salgstider for alkoholdig drikk i Nordre Land.

1. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 (inntil 4,76 %);

  • a. Mandag– fredag og dag før Kristi himmelfartsdag kl. 08.00 – 20.00.
  • b. Dager før søn.- og helligdager kl. 08.00 – 18.00
  • c. Jul, - nyttårs, - påske- og pinseaften kl. 08.00 – 16.00.

2. Salgstider for AS Vinmonopolet fastsettes av departementet, men kan ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen alkoholdig drikk i kommunen.

3. Salg fra salgsbevilling av egenproduserte varer

  • a. Mandag – fredag og dag før Kristi himmelfartsdag kl.08-00 – 20.00.
  • b. Dager før søn.- og helligdager 10.00 – 18.00.
  • c. Jul, - nyttårs, - påske- og pinseaften kl. 08.00 – 16.00.

4. Salg av alkoholdig drikk skal ikke skje på søn.- og helligdager, 1. og 17. mai.

Skjenketider for alkoholdig drikk i Nordre Land

  • Alkoholdig drikk gruppe 1 og 2   kl. 10.00 – 02.00(03.00 sluttet selskap)
  • Alkoholdig drikk gruppe 3           kl. 13.00 – 02.00(03.00 sluttet selskap)
  • Skjenking ute gruppe 1 og 2       kl. 10.00 – 01.00
  • Skjenking ute gruppe 3               kl. 13.00 – 01.00