Skatteoppkreveren

Skatteoppkreveren og skattekontoret har ulike oppgaver

Skatteoppkreveren i Nordre Land er en kommunal tjeneste som blant annet har ansvar for

 • innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • føring av kommunens skatteregnskap
 • informasjon til og kontroll av arbeidsgivere
 • skatteavregning av forskuddspliktige og etterskuddspliktige skatteytere
 • ​bestilling av skatteattest

Skatteetaten kan hjelpe til med

Skatteetaten er statlig. På skatteetaten.no kan du finne opplysninger om blant annet:

 • fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue eller gjeld
 • beregning av skatt
 • skattekort eller utskrevet forskuddsskatt
 • merverdiavgift
 • skattemanntallet

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Kontonummer til Nordre Land skatteoppkreverkontor: 6345.06.05389

Mangler du kid-nummer?

Lag kid-nummer selv på skatteetaten.no

Dersom du ikke har konto i Norge må du i tillegg til kontonr bruke:
IBAN: NO5963450605389
BIC/SWIFT: NDEANOKK

Spørsmål om din skattemelding

Kontakt skatteoppkreveren i Nordre Land hvis

 • beløpene for innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver (ta med kopi av lønnskvitteringer, eller annen dokumentasjon på betalt forskuddsskatt/tilleggsforskudd)
 • spørsmål om tilbakebetaling av skatt
 • spørsmål om betaling av restskatt

Kontakt Skatteetaten eller
telefon 80 08 00 00 hvis:

 • inntekt eller formue ikke stemmer med dine notater/kopi av skattemelding
 • du mener du har krav på, og ikke har fått særfradrag og/eller andre fradrag
 • du har spørsmål om beregnede skattebeløp

Skatt for arbeidsgivere og selskaper

Skatteoppkreveren har ansvar for innfordring av skatt for arbeidsgivere og selskaper. Dette gjelder trukket forskuddstrekk og beregnet arbeidsgiveravgift, samt utskrevet forskuddsskatt og fastsatt restskatt.

Videre har skatteoppkreveren ansvar for å gi informasjon og veiledning til arbeidsgivere og næringsliv. Skatteoppkreveren kan blant annet hjelpe deg med informasjon om:

 • regelverket for skattetrekk
 • arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • lønnsinnberetning – herunder arbeidsgivers plikter vedrørende innsending av oppgaver samt beregning og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Vi gjennomfører kontroll av regnskap og bilag hos de næringsdrivende. Dette gjør vi for å sikre at forskuddstrekket og arbeidsgiveravgiften blir beregnet, innberettet og innbetalt på en korrekt måte.
Veiledning og informasjon har en sentral plass i skatteoppkreverens arbeid.