Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020

Nordre Land kommune kommune deltar i et strategisk samarbeid med nabokommunene Gjøvik, Østre og Vestre Toten og Søndre Land - Gjøvikregionen. Samarbeidets mål, satsingsområder og strategier er samlet i en felles strategisk utviklingsplan - som revideres ved innledningen av hver kommunestyreperiode. Vedtatt i regionrådet 21.09-2018.

Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020