Om oss

Informasjon knyttet til koronasiutasjonen oppdatert 28. mai:

De fleste av våre elever er nå tilbake i vanlig undervisning. Smittevernreglene er kort fortalt å holde minst 1 meters avstand og å bruke antibac på hendene på tur inn og ut av undervisningslokalene. Vi holder på å lage ny kulturskolebrosjyre som deles ut på grunnskolene i løpet av neste uke. Mer detaljert info om de ulike tilbudene neste skoleår vil dere etterhvert finne her på hjemmesida.  Gledelige nyheter: Vi viderefører pianoundervisningen, og vi oppretter et nytt tilbud innen lyd- og lysproduksjon. 

Søknadsfrist for kommende skoleår utsettes til 22. juni. 

Kulturskolen gir undervisningstilbud innen musikk, dans og visuell kunst til barn og unge i alderen 6 – 19 år. Målet er å gi opplæring i disse fagene utover det grunnskolen kan gi. Opplæringen tilpasses, så langt det er mulig, den enkelte elev sine forutsetninger.

Kulturskolen jobber aktivt for at alle elever skal oppleve mestring og glede ved å utøve kunstfag.

Grunnskolene og foresatte oppfordres til å kontakte kulturskolen dersom elever med ulike utfordringer har interesse for disse kunstfagene. Det er mulig å tilby tilpasset musikkundervisning gratis i skoletida. Elever som har bodd i Norge i mindre enn 4 år får gratisplasser på dansegruppene. Kulturskolen har som mål å delta i det forebyggende arbeidet for bedre psykisk helse blant barn og unge, samt å bidra til integrering i samfunnet.

Ta kontakt dersom du er forelder, lærer eller kontaktperson for barn som kunne ha nytte og glede av kulturskolens undervisningstilbud.

Søke plass

Søk om plass elektronisk: https://nonordreland.speedadmin.dk/tilmelding#/

Dersom du ikke får til å søke elektronisk kan du sende infoen nedenfor på mail til kulturskolens rektor.

sigrunn.granseth@nordre.land.kommune.no

1. Elevens navn, fødselsdato/år, adresse, skole og evt. telefonnummer.

2. Foresattes (betalers) navn, PERSONNUMMER (11 siffer), adresse, mobilnummer, e-post.

3. Dersom dere ønsker det kan dere også registrere den andre foresatte med samme opplysninger.
    Vi trenger da ikke personnummeret.

Hvis du ikke ønsker å oppgi personnummeret ditt på mail så ta kontakt direkte med rektor Sigrunn Granseth på tlf. 93013408

Aktivitetsplan skoleåret 2019/2020

 • Torsdag 19. september: Dokka Skolekorps deltar på "elvelangs". 
 • Lørdag 16. november: Filmkonsert med Dokka Skolekorps
 • Lørdag 30. november: "Julestjerner" for  på museet kl. 18.00
 • Søndag 8. desember: Fordypningsgruppa spiller på lysmesse i Østsinni
 • Sondag 15. desemer: Danseforestilling i kinoen. 
 • Desember: Kirkekonsert i Nordsinni med Dokka Skolekorps og fiolinelever.
 • Desember: Dansere i Torpa deltar på nissedag
 • Desember: Dansemix Dokka deltar på kommunestyremøtet. 
 • Januar: Nyttårskonsert med Dokka Musikkorps og Dokka Skolekorps.
 • Lørdag 8. februar: "Vinterblomster" i kinoen m/ prisutdelinger.
 • Lørdag 15. februar: UKM
 • 17. mai: Skolekorpsene spiller.
  Grunnet tiltakene for å hindre spredningen av koronaviruset er både korpskonkurranser og "Sommerblomster" avlyst denne våren. "Shrek" er utsatt til juni neste år. Vi håper å kunne gjennomføre arrangementene nedenfor etter 15. juni. Mer info kommer.
 • 19. eller 20. juni: Korpskonsert i på museet
 • 19. eller 20 juni: Danseavslutning for Lene sine elever

Kulturskolen har også innslag på de fleste kommunestyremøter gjennom året.

Dans

Det gis innføring i forskjellige grunnleggende trinn innen jazz, hip hop og show / musikal. Det jobbes fram mot et juleshow i høstsemesteret og et sommershow i vårsemesteret der alle får mulighet til å vise det de har lært på en scene. Elevene deles inn i grupper først og fremst etter alder, men det tas også hensyn til ferdigheter. Gutter oppfordres til å søke om plass.

AB-intra (Talenttilbud til Dansere): Dette er et ekstratilbud til dansere som viser et ekstraordinært talent for dans. De som deltar på AB-intragruppene må også delta på det ordinære dansetilbudet. Ingen kan søke dette tilbudet, men aktuelle deltagerne inviteres til å være med. Deltagene plikter å øve hjemme og å prioritere AB-intra foran andre fritidstilbud.

Timeplan dans, musikal og teater - Nordre Land Kulturskole 2019/2020

Mandag
(D-blokka)

Tirsdag
(D-blokka)

Onsdag
(D-blokka)

Torsdag
(D-blokka)

Torsdag (Torpa)

Musikaldans 1

13.30-14.30

Dansemix 1

(Musikkrom DBS)

13.20-14.05

 

 

Dansemix 1

1. og 2. klasse

13.15-14.00

Musikaldans 2

15.00-16.00

Dansemix 2

(Musikkrom DBS)

14.05-14.50

Jazzdans 1

14.30-15.30

Klassisk ballett 1

14.45-15.45

Dansemix 2

3. og 4. klasse

14.00-14.45

Steppdans 2

16.30-17.30

Steppdans 1

15.30-16.30

Jazzdans 2

16.00-17.00

Klassisk ballett 2

16.00-17.30

Dans 5678

5.-8. Klasse

14.55-15.50

Teknikk/koreografi

18.00-19.30

Musikaldans 3

16.45-17.45

Jazzdans 3

17.30-19.00

Jazzdans, åpen klasse
(Voksne)

18.00-19.00

 

 

Teatersport

18.15- 20.15

 

 
Musikaldans: fra 3. klasse

Klassisk ballett: fra 4. klasse

Jazzdans: fra 5. klasse

Steppdans: fra 5. klasse

Teatersport: fra 5. klasse

Teknikk/koreo: fra 9. klasse

Musikaldans: Elevene deles i grupper etter alder, og timen består av både sang og dans.

Dansemix: Det blir to dansemix-grupper både på Dokka og i Torpa. De trener i gymsalene. Elever på Dansemix 2 i Torpa (3. og 4. trinn) må ha et sted å være mens de venter på time, enten på SFO eller gå hjem hvis mulig.

Teatersport: Her jobber vi med ulike øvelser og leker innen teater, samt fordeler rollene til vårens store oppsetning. Gruppene må derfor påregne å jobbe litt på tvers under oppkjøring til forestilling.

Klassisk ballett: Det er 2 grupper, en for nybegynnere og en for viderekommende.

Jazzdans, åpen klasse (voksne):  Vi jobber med enkel teknikk, styrke, smidighet og dansekombinasjoner for å ha det gøy! Her er det ingen øvre aldersgrense.

Sang

Individuell sangundervisning

Her får du lære å bruke stemmen din, og utvikle deg sangteknisk og formidlingsmessig. Det legges vekt på å synge repertoar i forskjellige sjangere.
Du får tilbud om å delta på to eller flere konserter i løpet av skoleåret. Timene gjennomføres etter avtale mellom lærer og elev / foresatt.

Dokka skolekorps

Dokka skolekorps

Her ligger generell informasjon om Dokka Skolekorps. Korpset har janitsjarbesetning.
Torsdag er fast øvedag. Opplæringen skjer i samarbeid med Nordre Land kulturskole.

Hovedkorpset øver torsdager kl. 18.00 - 20.30 på scena i kinoen.
Aspirantkorpset øver torsdager kl. 13.20 - 14.10 på DUS.
Dirigent for begge ensemblene er Sigrunn Granseth. tlf. 930 13 408.


Deretter er prisen: ordinær kulturskoleavgift + 250 kr. i instrumentleie per halvår.

Styret består av:
Leder: Bente Øverby

Har du lyst til å bli med i Dokka Skolekorps, så ta kontakt med leder Bente Øverby (tlf. 959 04 556) eller dirigent Sigrunn Granseth (tlf. 930 13 408).

Blåseinstrumenter og slagverk:

Tilbudet er forbeholdt medlemmer i kommunens skolekorps og er obligatorisk for alle korpsmedlemmer fra 3. – 10 klasse. Eldre korpsmedlemmer får tilbudet dersom de ønsker det. Elevkontingenten dekkes av korpset. Ordningen er innført for å gi et fullverdig tilbud om instrumentalopplæring til alle som spiller i korps, noe som sikrer korpsenes musikalske kvalitet og som igjen genererer rekruttering til disse instrumentene.

Instrumentalundervisningen gis både som ene- og gruppetimer på dag- og ettermiddagstid. Korpselevene regnes som fullverdige elever i kulturskolen og deltar på konserter og prosjekter på lik linje med elever som er innmeldt i kulturskolen av foresatte.

Fløyte, klarinett og saxofon:

Nybegynnerne på fløyte, klarinett og saxofon spiller i nybegynnerboka som er felles for alle som spiller i korps. Den er laget av Sigrunn Granseth. Boka inneholder mange kjente sanger. De fleste av melodiene er arrangert som duetter slik at eleven kan spille tostemt med læreren eller andre korpsmusikanter. Etter hvert bruker vi også bøker med CD til. Viderekommende elever spiller solostykker og etyder som er tilpasset den enkeltes nivå og musikksmak. Vi bruker også litt tid på vanskelige korpsnoter. I perioder spiller vi i grupper med dertil egnet ensemblestoff. Undervisningen er i hovedsak notebasert, men inneholder endel gehørtrening som kombineres med oppvarmingsøvelsene.

Messing:

Her gis tilbud på kornett, trompet, althorn, waldhorn, trombone, bariton, euphonium og tuba. Rektor - i samarbeid med de forskjellige lærerne - har utviklet et meget bra nybegynneropplegg.  Hver enkelt lærer lager også mye tilpasset stoff som omfatter både repertoar og øvelser. Som oppfølging for mer viderekommende elever brukes etyder, øvelser, korpsnoter, ensemblestoff og solostykker fra standardrepertoaret for messinginstrumenter. Undervisningen er i hovedsak notebasert - og suppleres evt. senere med at elever som ønsker det også kan lære litt om improvisasjon.

Slagverk:

Her gis tilbud på skarptromme, trommesett, pauker og melodisk slagverk, og det er et mål at allsidigheten ivaretas slik alle skal beherske alle instrumenter. Dette er nødvendig også for å fungere som slagverker i korps. I grunnopplæringen brukes ” Praktisk trommeskole ” del 1 og 2 av Kjell Samkopf. Videre benyttes egenprodusert materiale og ensemblestoff for ulike sammensetninger av slagverksinstrumenter. Mye av undervisningen knyttes til det å ivareta ulike roller i korpsets slagverksgruppe, og opplæringen tar dermed utgangspunkt i instrumentale utfordringer i korpsstemmene.

Lærere i kulturskolen

Nordre Land kulturskole startet opp høsten 1990. Det ble da undervist i piano, keyboard og korpsinstrumenter. Etterhvert ble tilbudet utvidet med bilde & skulptur, dans, barnekor, solosang, fiolin, gitar, bass og trommer.

Telefonliste

Bakke, Mari Jorhild - tlf. 950 36 669
Bækkelund, Martin - tlf. 951 85 709
Evenstuen, Monica Sogn - tlf. 924 24 536
Granseth, Sigrunn - tlf. 930 13 408 / 61 11 67 88. E-post: sigrunn.granseth@nordre-land.kommune.no
Haugerud, Lars Erik - tlf. 476 32 825
Haverstad, Ingrid Marie - tlf. 926 21 979
Mirzayeva, Sevinj - tlf: 981 16 337 
Nyhagen, Ole Kristian - tlf. 414 16 541 
Sagstuen, Harry - tlf. 977 51 705. E-post: harry@stueogstudio.no
Sandsengen, Lene - tlf. 952 87 039

 

Reglement

Nordre Land kulturskole skal …

 • være åpen for alle barn og unge mellom 6 og 19 som bor i Nordre Land og ønsker opplæring i musikk, dans og kunst og håndverk.
 • arbeide offensivt med å videreutvikle et godt, spennende og variert undervisningstilbud til elevene.
 • ta vare på enkeltelever, samarbeidspartnere og ansatte på en ansvarsfull måte.

Tilbud i Nordre Land kulturskole gis individuelt og i grupper. Kulturskolen er en del av Nordre Land kommunes tilbud til barn og unge. Undervisningen følger grunnskolens skolerute mht. ferier og fridager. Det gis tilbud om undervisning og/ eller annen aktivitet 35 uker pr. år.

1. Innmeldinger

 • Søknadsfristen er 25. mai hvert år for nye elever. Tilbakemelding til alle søkere gis før sommerferien.
 • Dersom kulturskolen har færre plasser enn søkere blir søkerne automatisk satt på venteliste.
 • Kulturskolen kan avlyse et gruppetilbud dersom antall søkere blir under 5, eller dersom det ikke er mulig å skaffe kvalifisert lærer.

2. Utmeldinger

 • Utmeldinger skjer eletronisk. Se info under "søknadsskjema"..
 • Dersom eleven velger å slutte i løpet av et semester må det betales for hele semesteret.
 • Det gis en prøveperiode på 4 uker for nye alle elever.
 • Elever som ønsker å slutte til jul må si opp plassen sin innen 1. desember.
 • Elever som har plass i kulturskolen må hvert år gi en skriftlig tilbakemelding om dere ønsker å beholde plassen også for kommende skoleår eller ikke.

3. Elevavgift

 • Elevplassene faktureres en gang i semesteret. Ved ubetalt semesteravgift kan eleven miste plassen i kulturskolen. Elevavgiften fastsettes av Nordre Land kommune og justeres ved nyttår.
 • Elever som får tilbud om å starte midt i et semester til få lavere elevavgift.
 • Det gis også lavere avgift dersom kulturskolen må avlyse undervisningen mer enn 3 ganger i semesteret.
 • Kulturskolen gir moderasjon til familier som betaler for mer enn 2 danseklasser. 

4. Generelle retningslinjer for alle elever

 • Eleven plikter å møte presis til avtalte timer. Forfall meldes til den enkelte lærer eller kulturskolen. Slikt fravær erstattes ikke med nye timer.
 • Elever med generelt mye fravær risikerer å miste plassen dersom det ikke er medisinske grunner til fraværet. Det vil bli foretatt en individuell vurdering i hvert tilfelle.
 • Ved ferieturer utenom skoleferiene skal et evt. fravær fra undervisning/opptredener meldes til kulturskolen i god tid.
 • Ved disiplinære forhold kan eleven utelukkes fra tilbudet. (Bråk, tyveri m.m.)
 • Elevene skal ha med nødvendig utstyr til undervisningstimene. Det kan være noter, instrument, egnet dansetøy og vannflaske.

5. Ulike kulturskoletilbud

Grunntilbudet - "klassekorps ved DBS gis gratis til alle 3. trinnselever i skoletida.

Opplæringstilbudene – et sted å lære. Dette omfatter spilletimer, sangtimer, dansegrupper og bilde & skulptur. I tillegg til kravene i de generelle retningslinjene forventes det at elevene øver hjemme. Dette er nødvendig for å oppnå god læring.

Fordypningstilbudene – et sted for perfeksjonering. Dette omfatter dansegruppa teknikk/koreografi og fordypningsgruppa for blåsere. Elever som viser stor interesse for faget og holder et bra nivå inviteres til å være med. De som takker ja til å være med på et fordypningstilbud forplikter seg til å prioritere dette høyt. Det forventes at elevene øver en del hjemme og møter godt forberedt til alle timer.

6.  Elever i skolekorps

Kulturskolen har et samarbeid om opplæring med Dokka Skolekorps. Elever har plass i kulturskolen så lenge de er medlem i korpset og for øvrig oppfyller sine plikter som elev ihht. reglementet. De skal ikke bekrefte at de ønsker å beholde plassen for kommende skoleår.

7. Forestillinger, utstillinger og konserter

Elevene gis tilbud om å opptre minst en gang pr. semester. For elever på opplæringstilbudene og fordypningstilbudene er det da en forutsetning at elevene har vært på øving rett i forkant av forestillingen og at eleven kan det han eller hun skal opptre med.  Elever på bilde og skulptur får tilbud om minst en årlig utstilling og presentasjon av arbeidene på kulturskolens facebookside.

8. Kontakt med foresatte

Kulturskolen ønsker jevnlig kontakt med de foresatte der vi tar opp temaer som bl.a. utviklingsmål, øve / trene- rutiner, framgang og oppfølging hjemme. Vi oppfordrer foresatte til å ta kontakt med oss. Foreldre kan være tilstede på spille- og dansetimer etter avtale med lærer.

9. Skade på kulturskolens eiendeler

Dersom kulturskolens eiendeler skades, meldes dette til rektor. Skyldes skaden skjødesløs behandling må foresatt betale reparasjon / nytt innkjøp.