Flyt skal bidra til å sette ungdom i stand til å gjennomføre videregående opplæring gjennom å styrke deres livsmestringsferdigheter:

  • Sosiale ferdigheter
  • Stressmestring
  • Sette mål og planlegge framtida
  • Bygge selvtillit og kjennskap til egne styrker

Flyt er et fritidsprogram for elever på 10. trinn som kombinerer nyttig læring med mat, opplevelser og aktiviteter. Alt er basert på styrkebasert pedagogikk og det er forskningsbasert. Det er første gang nå i 2023 at dette tilbudet gis til ungdommen i Nordre Land.

Vi i Nordre Land samarbeider med Søndre Land for å gi et godt aktivitetstilbud og for at ungdommene i våre kommuner skal bli bedre kjent. Dette vil blant annet kunne ha positiv innvirkning på hvor godt rustet ungdommene er til å få en god start på Videregående skole.

I løpet av et år møtes ungdommene i til sammen 80 timer. Oppstart på høsten med en helgesamling med aktiviteter som «Fangene på fortet» og «Escaperoom». Ukessamlinger etter skolen annenhver uke (10 ganger) med mat og aktiviteter. To helgesamlinger på våren med aktiviteter som klatring og tur til Langedrag. Avslutningssamling høsten etter at de har startet på videregående. Alt er gratis for ungdommene (mat, transport og aktiviteter)

Våre Flyt-ledere er Tonje Malterud Ødegård, Kristoffer Trøen Hansen og Sondre Dahlen. 
Prosjektledere er Bente Øverby og Unn Silje Brattsveen.

https://flytprogrammet.no/