Kjøkkenet på Landmo tilbyr mat til hjemmeboende i Nordre Land kommune.
Det kan bestilles mat 1-7 dager i uka med eller uten dessert/suppe
For de som har hjemmetjenester blir maten levert på torsdager.
For andre kunder leverer ambulerende vaktmester fredager (på helligdager kan leveringsdager bli endret).

Tjenesten er for de som ikke klarer å lage middag selv, eller har en annen utfordring som gjør at de ønsker å få tilkjørt mat. Maten leveres avkjølt og er laget på kjøkkenet på Landmo. Maten må den enkelte varme opp selv, dersom det trengs hjelp til dette, må det søkes om hjemmesykepleie i tillegg. 
Dette er et lavterskeltilbud, og tjenesten innvilges alltid dersom det er behov for den. 

Hvem kan få tilbudet? 
Hjemmeboende eldre eller andre personer som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Slik søker du
Du søker ferdig middagsmat og levering ved å fylle ut
søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Menyene rullerer på 7 uker med innslag av sesongrelaterte råvarer.

Avbestilling må skje senest tirsdag samme uke som utkjøringsdag.
Avbestilling meldes fra til kjøkkenet på Landmo.
Det kreves betaling for bestilte retter som ikke er avbestilt innen tidsfrist.
Ved uforutsette hendelser (sykehus), kontakt oss, så ordner vi med tanke på faktura.