Vi gir veiledning for næringslivet og etablerere i kommunen.
Vi kan blant annet tilby:

  • informasjon om valg av selskapsform 
  • oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har som næringsdrivende 
  • oversikt over økonomiske støtteordninger 
  • forretningsplanveiledning
  • ledige arealer og lokaler

Ta kontakt så skal vi hjelpe deg, eller sette deg i kontakt med noen som kan det du trenger for å komme videre med din bedrift.