Helsesykepleiertjenesten holder til på Dokka videregående skole Nedre Smebyveg 3, Blokk D, og har i tillegg kontorer ved Torpa helsehus. Tjenesten har mange ulike oppgaver:

 • Lavterskeltilbud
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid etter nasjonale retningslinjer
 • Svangerskapsomsorg
 • Barn 0 – 5 år
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Smittevern
 • Reisevaksinasjon
 • Barn, foresatte og andre kan ta kontakt
 • Tverrfaglig samarbeid

Ønsker du å delta på foreldreveiledningskurs COS-P?
Ta kontakt med familieveiledere


Ta kontakt med oss digitalt via helsenorge.no

Nå kan du se dine timeavtaler og kontakte oss digitalt. Bruk din e-ID (f.eks. bankID) og logg inn på Helsenorge.no eller bruk Helsenorge-Appen.
Dette gjelder alle med bostedsadresse i Nordre Land kommune.
Logg inn på helsenorge.no

Helsestasjonen

Vår målsetting er at alle barn fra 0-5 år, som oppholder seg i Nordre Land kommune, skal få et kvalitativt godt helsestasjonstilbud. Vi tilbyr hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier etter fødsel, samt regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen fram til barnet er 5 år. Etter dette har skolehelsetjenesten ansvaret for oppfølgingen.

Konsultasjonene gjennomføres som gruppekonsultasjoner eller individuelt. I gruppene blir foreldre med barn født omtrent samtidig satt sammen i grupper på 4 – 5 deltakere. Tjenesten er et lavterskeltilbud, og det er gratis.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har kontor på barneskolene, ungdomsskolene og videregående skole. Skolehelsetjenesten er bemannet med helsesykepleier og har skolelege tilknyttet tjenesten. Skolelegen på Dokka er også skolelege for elevene i videregående skole. 
Vi har en brosjyre hvor du kan lese mer om oss

Brosjyre

Helsestasjonen for ungdom

På Helsestasjon for ungdom møter du helsesykepleier eller jordmor som du kan snakke med om emner som opptar deg. Tilbudet er gratis for ungdom opp til 25 år.
De har taushetsplikt!
Helsestasjonen for ungdom kan blant annet hjelpe deg med:

 • Prevensjonsveiledning og prevensjon, som p-stav og p-piller
 • Testing med tanke på kjønnssykdommer
 • Graviditetstest
 • Henvisninger til andre instanser i helsevesenet

Eksempler på andre temaer som du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudproblemer
 • Problemer på skolen
 • Du kjenner deg trist og ensom
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Homofili
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjonen
 • Vekt og kosthold
 • Psykiske utfordringer/vansker
 • Vonde opplevelser, for eksempel seksuelt misbruk, vold/sykdom i familien

Åpningstid
Helsestasjon for ungdom er stengt ut 2023 i påvente av at ny helsesykepleier skal starte.
Er det ungdom som har behov for å kontakte helsesykepleiertjenesten, ta kontakt med skolehelsetjenesten ved skolene eller fastlege. 
 

Tilbudet vil åpne igjen i 2024.

 • Tirsdager på Dokka helsehus, klokka 14.00 - 15.30
 • Tirsdager i lokalene til Parken ungdomsklubb, klokka 15.30 og 17.00
 • NB! Stengt når skolene har fri. Kan få avtale på helsestasjonen dersom helsestasjon for ungdom er stengt. Bruk nummeret til helsestasjonen for ungdom for å avtale time. 
 • Helsestasjon for ungdom
  Dokka helsehus og Parken ungdomsklubb
  Tlf: 416 39 501

Helsestasjon for ungdom

Vaksine

Vaksine settes hos helsesykepleier på helsestasjonen på Dokka.

 • Det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • Reisevaksinasjon
 • Influensa- og pneumokokkvaksinasjon
 • Koronavaksine