Helsesykepleiertjenesten holder til vegg i vegg med Landsbylegene på Dokka helsehus, og har i tillegg kontorer ved Torpa helsehus. Tjenesten har mange ulike oppgaver:

 • Lavterskeltilbud
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid etter nasjonale retningslinjer
 • Svangerskapsomsorg
 • Barn 0 – 5 år
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Smittevern
 • Reisevaksinasjon
 • Barn, foresatte og andre kan ta kontakt
 • Tverrfaglig samarbeid

Helsestasjonen

Vår målsetting er at alle barn fra 0-5 år, som oppholder seg i Nordre Land kommune, skal få et kvalitativt godt helsestasjonstilbud. Vi tilbyr hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier etter fødsel, samt regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen fram til barnet er 5 år. Etter dette har skolehelsetjenesten ansvaret for oppfølgingen.

Konsultasjonene gjennomføres som gruppekonsultasjoner eller individuelt. I gruppene blir foreldre med barn født omtrent samtidig satt sammen i grupper på 4 – 5 deltakere. Tjenesten er et lavterskeltilbud, og det er gratis.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har kontor på barneskolene og ungdomsskolene. I videregående skole er det fylkeskommunal helserådgiver. Skolehelsetjenesten er bemannet med helsesykepleier og har skolelege tilknyttet tjenesten. Skolelegen på Dokka er også skolelege for elevene i videregående skole. Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste og har mange oppgaver på individ- og systemnivå. Dette kan være vaksinasjon, undervisning, samtaler, tverrfaglig samarbeid etc. Skolehelsetjenesten er en lavterskeltjenesten, og elever, foresatte og lærere kan ta kontakt. De ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Aktuelle temner kan være:

 • Skolehverdag
 • Tanker og følelser
 • Forelskelse 
 • Kropp
 • Tristhet
 • Krangling
 • Mobbing
 • Vold og overgrep
 • Pubertet
 • Selvskading
 • Problemer hjemme 
 • Trening
 • «Den perfekte kroppen»
 • Røyk og snus
 • Rus
 • Sex og prevensjon
 • Omskjæring
 • Skader på skolen

Ofte hjelper det å prate med en voksen, men noen ganger trenger man mer hjelp. Da kan Skolehelsetjenesten sette deg i kontakt med andre i hjelpeapparatet.

Helsestasjonen for ungdom

På Helsestasjon for ungdom møter du helsesykepleier eller jordmor som du kan snakke med om emner som opptar deg. Tilbudet er gratis for ungdom opp til 25 år.
De har taushetsplikt!
Helsestasjonen for ungdom kan blant annet hjelpe deg med:

 • Prevensjonsveiledning og prevensjon, som p-stav og p-piller
 • Testing med tanke på kjønnssykdommer
 • Graviditetstest
 • Henvisninger til andre instanser i helsevesenet

Eksempler på andre temaer som du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudproblemer
 • Problemer på skolen
 • Du kjenner deg trist og ensom
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Homofili
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjonen
 • Vekt og kosthold
 • Psykiske utfordringer/vansker
 • Vonde opplevelser, for eksempel seksuelt misbruk, vold/sykdom i familien

Åpningstid
Helsestasjon for ungdom har følgende åpningstider og lokaler:

 • Tirsdager på Dokka helsehus, klokka 14.00 - 15.00
 • Tirsdager i lokalene til Parken ungdomsklubb, klokka 15.00 og 18.00
 • NB! Stengt når skolene har fri. Kan få avtale på helsestasjonen dersom helsestasjon for ungdom er stengt. Bruk nummeret til helsestasjonen for ungdom for å avtale time

Helsestasjon for ungdom

Vaksine

Vaksine settes hos helsesykepleier. 

 • Det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • Reisevaksinasjon
 • Influensa- og pneumokokkvaksinasjon
 • Koronavaksine