Alle har en psykisk helse, på samme måte som alle har en fysisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet. For noen få resulterer dette i en alvorlig psykisk diagnose, for andre er forholdsvis enkle hjelpetiltak nok til at de psykiske plagene reduseres.

Psykisk helse- og rustjeneste i kommunen har ulike tilbud. Se tilbud listet opp nederst på siden. 

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, ring fastlege, legevakt eller 113.
 

Hvem kan få hjelp?

 • Personer som har et redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske helseplager
 • Tjenesten følger opp ungdom, voksne og familier, med psykiske utfordringer og rusrelaterte vansker. Dette gjelder lette, moderate og alvorlige helseutfordringer
 • Alle kan henvende seg, også om de er bekymret for andre, etter samtykke fra den det gjelder
 • Tjenesten kartlegger behov, ønsker, utfordringer, ressurser og muligheter. Vi kan bistå med veiledning og henvise til andre kommunale tjenester

Assistert selvhjelp

 

 

 

 

 

Assistert Selvhjelp er nettbaserte mestringsverktøy som inneholder informasjon, engasjerende øvelser og oppgaver som kan skal hjelpe tjenestemottakere med å utnytte perioden en er i oppfølging best mulig. Oppfølgingen har fokus på hjemmearbeid, og egeninnsats er derfor avgjørende for utbytte. Les mer på: https://assistertselvhjelp.no/

Assistert Selvhjelp tilbyr over 20 programmer. Sjekk ut alle mestringsverktøyene på https://assistertselvhjelp.no/verktoy/

Behandlingen vil ofte passe for personer

 • fra 16 år og oppover som har grunnleggende kunnskap om mobil/data
 • som kan ha fordel av å utnytte tiden mellom samtaler
 • med normal funksjonsevne og kognitive ressurser 
 • som har psykiske utfordringer definert som fra lette til moderate symptomer 
 • ønsker å være aktivt deltagende 

Det kreves at tjenestemottaker har ønske om og behov for veiledning, støtte og opplæring. Det kreves egeninnsats og personlig ansvar. 

 

Hvordan få kontakt med oss?

Assistert selvhjelp er et lavterskel tilbud i kommunen – ta kontakt så starter vi så fort som mulig! Vi som tilbyr assistert selvhjelp er:

Mette Øversveen tlf. 962 37 560
mette.oversveen@nordre-land.kommune.no

Ann-Marie Voldheim tlf. 970 37 001
ann-marie.voldheim@nordre-land.kommune.no

Gro Elisabeth S. Bratlien tlf. 482 73 690
gro.e.s.bratlien@nordre-land.kommune.no

Mari Røste Frøslid tlf. 476 22 612
mari.roste.froslid@nordre-land.kommune.no

Turid Løvmoen tlf. 971 25 909
turid.lovmoen@nordre-land.kommune.no

Stine Bakke tlf. 916 13 044
stine.bakke@nordre-land.kommune.no

Ukestarter'n og ukeslutt

Ukestart og ukeslutt er ett gruppetilbud og uformelt treffsted for unge voksne opp til 30 år hvor hovedmålet er å fremme god psykisk helse. Vi har fokus på det den enkelte mestrer og hvordan dette kan utvikles.

Ukestartgruppa psyk/rus

Vi hjelper hverandre med

 • å fylle ukeplanen med meningsfullt innhold
 • ha det fint «her og nå» 
 • å øke kunnskapen i forhold til psykisk helse 

Praktisk informasjon: 

 • Vi møtes på senteret vårt i kjelleren på helsehuset på Dokka, hver mandag og fredag kl. 11.00-13.00.
 • Målgruppen er unge voksne opp til 30 år.  
 • Det serveres noe enkelt å spise og drikke.
 • Du trenger ingen henvisning og tilbudet er gratis. 

Hvordan få kontakt med oss?

Gruppa er et lavterskel tilbud i kommunen – ta kontakt med en av oss som jobber på gruppa så finner vi ut om dette tilbudet passer deg:

 • Mette Øversveen tlf; 962 37 560
 • Gro Bratlien tlf; 482 73 690
 • Helen Bang Hagen tlf; 906 20 105
 • Ann-Marie Voldheim tlf; 970 37 001
 • Mari R. Frøslid tlf; 476 22 612
 • Stine Bakke tlf; 916 13 044

Mindfullness/avspenning

Mindfulness er en måte å være tilstede på her og nå – et oppmerksomt nærvær for å redusere stress og få det bedre med seg selv. Øvelsene som gjennomgås fokuserer først og fremst på kroppsscanning og pust. Målet er at deltakerne kan benytte teknikkene på egenhånd i hverdagen. Å være tilstede her og nå er en ferdighet på lik linje som når man skal lære å sykle. Man må øve på teknikken før man opplever mestring og effekt. 

Du trenger ikke å ha noen forkunnskaper eller erfaring fra avspenning /mindfullness for å kunne delta. Øvelsene kan gjøres liggende eller sittende, ut fra hva som passer deg best. 

Praktisk informasjon

 • Sted: Dagavdelingen for Psykisk helse og rustjenesten i kjelleren på helsehuset (under Helsestasjonen og inngang fra Gamleveien) i Landmovegen 5
 • Tid: Torsdager kl 14.00 – 15.00
 • Ta med deg pute og teppe, og gjerne egen matte hvis du har.
 • Tilbudet er gratis

Hvordan få kontakt med oss?

Mindfulness/avspenning gruppe er et lavterskeltilbud så ta direkte kontakt med ansatte. Sammen vil vi finne ut om dette tilbudet passer deg. 
Ring, send melding eller mail til:
Stine Bakke tlf; 916 13 044  og mail stine.bakke@nordre-land.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avdelingsleder psykisk helse- og rustjenesten
Siv Berget Walle kan også kontaktes
Tlf: 958 56 547
E-post

Kargruppe

Kargruppa er en sosial møteplass med fokus på samvær og tilhørighet i trygge og gode omgivelser. Du må ha ønske om og behov for å delta i en gruppe. Vi har fokus på at du skal kjenne på god livskvalitet og at du skal ivaretar din psykiske helse. Målgruppe er voksne menn som kjenner på psykiske utfordringer og/eller ha en psykisk lidelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk informasjon

 • Vi har flotte lokaler i kjelleren på helsehuset (under Helsestasjonen og inngang fra Gamleveien) i Landmovegen 5
 • Vi har gruppe hver mandag fra kl 13.30 til 15.30
 • Vi har enkel servering som kaffe/te og noe «attåt»

Hvordan få kontakt med oss?
Kargruppa er et lavterskeltilbud så ta direkte kontakt med ansatte for en samtale. Sammen vil vi finne ut om dette tilbudet passer deg. 

Ring eller send melding til:

 • Tove Harbu tlf: 959 43 036 
 • Helen Bang Hagen tlf: 906 20 105

Avdelingsleder psykisk helse- og rustjenesten
Siv Berget Walle kan også kontaktes
Tlf: 958 56 547
E-post

"Onsdan"

«Onsdan» er et gruppetilbud og en sosial møteplass. Målet er at alle skal føle samvær og tilhørighet i trygge og gode omgivelser. Du må ha ønske om og behov for å delta i en gruppe. Vi har fokus på at du skal ivareta din psykiske helse og kjenne på god livskvalitet. Målgruppe er voksne fra 30-50 år som kjenner på psykiske utfordringer og/eller ha en psykisk lidelse.

 

Praktisk informasjon

 • Vi har flotte lokaler i kjelleren på helsehuset (under Helsestasjonen og inngang fra Gamleveien) i Landmovegen 5
 • Vi har gruppe hver onsdag fra kl 12.00-15.00
 • Vi har enkel servering som kaffe/te og noe «attåt»
   

Hvordan få kontakt med oss?
Gruppe «Onsdan» er et lavterskeltilbud så ta direkte kontakt med ansatte for en samtale. Sammen vil vi finne ut om dette tilbudet passer deg. 

Ring eller send melding til:

 • Anne Marie Jørandli tlf: 47761801
 • Mari Røste Frøslid tlf: 476 22 612 
 • Avdelingsleder psykisk helse- og rustjenesten
  Siv Berget Walle kan også kontaktes
  Tlf: 958 56 547
  E-post

Mestringskurs

Vi holder jevnlige kurs og oppstartsdatoer presenteres her og på sosiale medier

Kurs i depresjonsmestring (KiD)

Føler du deg nedstemt eller deprimert på en måte som gjør at det går ut over evnen til å fungere i hverdagen?  KID kan hjelpe deg med å håndtere utfordringer i hverdagen på en bedre måte.  KID er et selvhjelpskurs for deg som har ønsker om å forbedre evnen til å regulere følelser og håndtere belastninger.

Kurs i belastningsmestring (KiB)

Er du i en vanskelig periode? Er du pårørende til noen som er alvorlig syk eller har en spesielt krevende jobb? Da kan KIB være den beste måten å forebygge en eventuell depresjon på. KIB er et selvhjelpskurs for deg som har ønsker om å forbedre evnen til å regulere følelser og håndtere belastninger.

Felles for begge mestringskursene

Kursene er basert på kognitiv adferdsteori – der negative tanker identifiseres og modereres. Videre gjennomgås temaer som søvn, fysisk aktivitet, aksept, stressmestring m.m.  For å skape ønsket endring/bedring må den enkelte øve på metoder og teknikker på kurset og mellom kursdagene med hjemmeoppgaver for at dette skal bli nye gode vaner i hverdagen.

Kursgruppen er lukket etter første kursdag og deltagere har moralsk taushetsplikt for å skape trygghet. Det er frivillig om du vil dele fra eget liv, belastninger og helse. Vi reflekterer sammen over generelle temaer. 

Praktisk informasjon

 • Kursene holdes i rådhuset.
 • Kursene går over ti uker, to og en halv time hver gang.
 • Kursene er gratis, men alle må kjøpe et kurshefte til 500 kr.
 • Det serveres vann, kaffe og te.

Hvordan få kontakt med oss?

Ved informasjon, spørsmål eller påmelding ta kontakt med: 

Turid Løvmoen tlf. 971 25 909
turid.lovmoen@nordre-land.kommune.no

eller

Mette Øversveen tlf. 962 37 560
mette.oversveen@nordre-land.kommune.no

Avdelingsleder psykisk helse- og rustjenesten
Siv Berget Walle kan også kontaktes
Tlf: 958 56 547
E-post

Dagtilbudet

Dagtilbudet er en møteplass for voksne mennesker med psykiske utfordringer.

Vi har fokus på at samvær og tilhørighet skal gi tjenestemottaker trygghet og mot til å nyttiggjøre seg sine ressurser, og gjøre det som interesser deg. Vi ønsker at alle skal kjenne på tilhørighet, ha en sosial møteplass og oppleve sosial støtte og kjenne på økt livsmestring og økt livskvalitet.

Tjenestemottaker må ha ønske om og behov for å delta i en gruppe. Det kreves egeninnsats og personlig ansvar fra tjenestemottaker, og alle må delta praktiske gjøremål

Praktisk informasjon

 • Vi har flotte lokaler i kjelleren på helsehuset (under Helsestasjonen og inngang fra Gamleveien) i Landmovegen 5
 • Vi har gruppe hver mandag kveld og torsdag dagtid
 • Enkel servering av mat og drikke

Hvordan få kontakt med oss?

Alle som ønsker å delta på dagtilbudet vårt må søke om helse og omsorgstjenester. 

https://www.nordre-land.kommune.no/soeke-tjenester.538382.no.html

Søknad sendes til: 
Nordre Land Kommune
Tildeling og koordinering
Postboks 173, 2882 Dokka

For spørsmål om søkeprosess kontakt Tildeling og koordinering telefon: 468 78 779 
(telefontid mandag-onsdag og fredag fra 10.00-14.00.)

For spørsmål om dagtilbudet kontakt avdelingsleder psykisk helse og rustjenesten
Siv Berget Walle
Tlf: 958 56 547
E-post

Individuell oppfølging

Individuelle oppfølging inneholder ofte motivasjons- og endringsbaserte samtaler for å mestre utfordringer i dagliglivet. Vi har fokus på hele menneske, alle faktorer som påvirker helsen og etterstreber å skape en felles forståelse av utfordringsbilde.  Vi fokuserer også på målavklaringer.        

Vi tilbyr samarbeid med familie, pårørende og/eller andre tjenester. Tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere kan være en viktig faktor til det beste for tjenestemottaker. 

Formålet med individuell oppfølging

 • forebygge og redusere problemutvikling
 • fremme mestring, selvstendighet og god livskvalitet
 • øke kunnskapen rundt god psykisk helse og hva som kan gi psykisk uhelse.

Hva forventes av tjenestemottaker

 • ønske om og behov for veiledning, støtte og opplæring
 • egeninnsats og personlig ansvar

Målgruppe

 • Alder: fra 16 år
 • personer som er i en vanskelig livssituasjon
 • personer som står i fare for eller sliter med milde, moderate og/eller alvorlige utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rusmiddelproblematikk.

Hvordan få kontakt med oss?

Alle som ønsker individuell oppfølging må søke om helse og omsorgstjenester. 
https://www.nordre-land.kommune.no/soeke-tjenester.538382.no.html

Søknad sendes til: 

Nordre Land Kommune
Tildeling og koordinering
Postboks 173, 2882 Dokka

For spørsmål om søkeprosess kontakt Tildeling og koordinering telefon: 468 78 779 
(telefontid mandag-onsdag og fredag fra 10.00-14.00.)

For spørsmål om individuell oppfølging kontakt avdelingsleder psykisk helse og rustjenesten
Siv Berget Walle 
Tlf: 958 56 547
E-post

Rusomsorg

Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk kan du få råd, veiledning og/eller annen støtte fra tjenester i kommunen. Vi har fokus på hele menneske, alle faktorer som påvirker helsen og etterstreber å skape en felles forståelse av utfordringsbilde. Vi fokuserer også på målavklaringer.        

Formålet med oppfølging 

Det overordnede målet er å tilrettelegge med tiltak for en vellykket prosess eller rehabilitering. Ut ifra hver enkelt persons forutsetninger, ønsker og mål kan tjenester bidra til å 

 • opprettholde eller gjenvinne størst mulig grad av egenmestring
 • forebygge og redusere problemutvikling
 • fremme mestring, selvstendighet og god livskvalitet
 • øke kunnskapen rundt god psykisk helse og hva som kan gi psykisk uhelse 

Vi tilbyr samarbeid med familie, pårørende og/eller andre tjenester. Tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere kan være en viktig faktor til det beste for tjenestemottaker. Rusomsorg ytes av helse- og sosialfaglig personell med spesialisering innen psykisk helse og rus.

Ukestartgruppa psyk/rus

Målgruppe

Rusoppfølging gis etter søknad til tildelingskontoret til personer over 16 år, som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av rusproblematikk og/eller rusavhengighet etter en eller flere av disse kriteriene:

 • Nedsatt fungering i dagliglivet
 • Personer som er i en vanskelig livssituasjon
 • Funksjonsfall grunnet mildere eller kortvarige rusproblemer som krever profesjonell hjelp over en tidsperiode.
 • Personer som står i fare for eller har slitt lenge med milde, moderate og/eller alvorlige utfordringer knyttet til rusmiddelproblematikk.

Hva forventes av tjenestemottaker

 • ønske om og behov for veiledning, støtte og opplæring
 • egeninnsats og personlig ansvar

Hvordan få kontakt med oss?

Alle som ønsker individuell oppfølging må søke om helse og omsorgstjenester. 
https://www.nordre-land.kommune.no/soeke-tjenester.538382.no.html

Søknad sendes til: 

Nordre Land Kommune
Tildeling og koordinering
Postboks 173, 2882 Dokka

For spørsmål om søkeprosess kontakt Tildeling og koordinering telefon: 468 78 779 
(telefontid mandag-onsdag og fredag fra 10.00-14.00.)

Utlevering av brukerutstyr

Personer som har behov for brukerutstyr, kan få dette utdelt gratis på Apotek 1 i Landsbyporten på Dokka. 

For spørsmål om utlevering av brukerutstyr, individuell oppfølging kontakt avdelingsleder psykisk helse og rustjenesten 
Siv Berget Walle 
Tlf: 958 56 547
E-post

 

Pårørende

Som pårørende har alle rett til å få generell veiledning og informasjon ved behov. Vi kan tilby pårørende samtaler med og uten tjenestemottaker og skriftlig samtykke skrives der det kreves.

Selv om helsepersonell har taushetsplikt om tjenestemottakers sykdom og personlige forhold, så har vi alltid lov til å snakke med pårørende. Viktig og nyttig informasjon om det å være pårørende: https://www.helsenorge.no/parorende

Barn og unge som pårørende påvirkes på ulike måter når noen i familien har psykiske problemer eller en psykisk sykdom. Åpenhet og forutsigbarhet er viktig for at barn som er pårørende får mulighet til å leve gode liv. Se tips på nettside: https://www.helsenorge.no/parorende/barn-psykisk-sykdom/

 

 

 

 

Pårørendesenteret.no er et nettsted for pårørende. Her finnes kunnskap, tips og råd, historier fra pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud: https://www.parorendesenteret.no/hjem

Bondens nettverk

Nordre Land kommune har etablert "Bondens nettverk", der vi ønsker å nå ut til alle som trenger det. I mange situasjoner vil bonden føle seg ensom i sine arbeidsoppgaver. Noen ganger kan ansvaret bli for stort og man vil trenge hjelp for å få tilbake en god hverdag.

Vi ønsker at du som trenger hjelp, eller du som ser at noen trenger hjelp, tar kontakt med en av oss i nettverket.

https://www.nordre-land.kommune.no/bondens-nettverk.594293.no.html

NOK.

Nok. er et gratis hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og for pårørende. Nok. kan også veilede lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep. 

Nok. er et lavterskel tilbud for brukere og en fagressurs om seksuelle overgrep.

Nok. har lokaler på Gjøvik og se informasjon her: https://nokgjovik.no/
Mer informasjon her: https://www.facebook.com/nokgjovik/

Frivilligheten

Det finnes mange tilbud og grupper innenfor frivilligheten i Nordre Land.

Nordre Land frivilligsentral er organisert i kommunen. Hovedmålsetting er å styrke den frivillige innsatsen i lokalsamfunnet gjennom å yte service til organisasjoner, institusjoner og etater som benytter seg av frivillige i sin virksomhet, og de personer som ønsker å yte frivillige tjenester i hele Nordre Land kommune.

Møte mellom mennesker: Vårt mål er å skape et lokalsamfunn der alle kan delta på egne premisser. Vi er åpne for innspill og ønsker ildsjeler velkommen. Frivilligsentralen holder til på Dokka stasjon, og alle kan være en frivillig hos frivillighetssentralen. 

Frivillige lever lengre er friskere og lykkeligere, mer integrert og dessuten sørger de for et mangfold av aktiviteter og tilbud. 
Les mer om våre tilbud: https://www.nordre-land.kommune.no/frivilligsentral.514242.no.html

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

I Nordre Land kommune kan du ta kontakt med Tildelingskontoret eller Psykisk helse- og rustjenesten for nærmere informasjon om kommunale tjenester i forbindelse med pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

Mer informasjon finnes på nettsiden: 
https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/pasientforlop-for-psykisk-helse-og-rus/

Aktuelle lover

Ved akutte hendelser/bekymringer

 • Legevakt: 116117
 • Ved akutt selvmordsfare: 113
 • Mental helse, hjelpetelefon: 116 123
 • Sidetmedord.no (chattetjenetse)
 • Kirkens SOS, krisetelefonen: 22 40 00 40
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
 • Krisesenteret Gjøvik 61 17 55 60 

Rådgivende enhet for russaker

Stortinget vedtok 7. juni 2021 at kommunene skulle etablere rådgivende enheter i kommunene og ble lovpålagt for alle landets kommuner fra 01.07.22, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  §3-9 

Rådgivende enheten for russaker skal gi innbyggere veiledning, råd og generell informasjon om helsefare og risiko ved rusmiddelbruk. Oppmøte hos rådgivende enhet vil være obligatorisk for å unngå en vanlig straffereaksjon som bot eller fengselsstraff fra påtalemyndighetene. De vil også ha et ansvar for rusmiddeltesting for personer etter vilkår fra påtalemyndighet.

I Nordre Land kommune er kontaktperson for påtalemyndighet avdelingsleder Psykisk helse- og rustjenester. Kommunen har interne rutiner for håndtering av henvendelser

Kontakt

Nordre Land kommune, Psykisk helse- og rustjeneste
Avdelingsleder psykisk helse- og rustjenesten
Siv Berget Walle 
Tlf: 958 56 547
E-post