Redusert foreldrebetaling

Informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen for familier som har lav inntekt. 

Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin til barnehageplass. Dersom utgiftene til oppholdsbetaling i barnehagen, utgjør mer enn 6% av inntekten, kan du søke om redusert foreldrebetaling. 

 Er familiens inntekt lavere enn kr. 642 700,- pr. år(gjelder fra 1. august 2024) kan du også søke om gratis kjernetid for barn som er 2-5 år, og barn med utsatt skolestart. Barna får 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke. 

Det er husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekter som regnes med. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes de som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene i et ekteskapslignende forhold, eller som har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldre, beregnes foreldrebetalingen utfra den husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Det søkes for et barnehageår av gangen. Søknadsfrist er 1. august, men du kan også søke senere. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Kostpenger kommer i tillegg.

Søknadsskjema 

Les mer hos Udir