Avlesing av vannmåler

Nordre Land har vannmåleravlesning på SMS.
Du vil bli bedt om å svare på SMS-meldingen og oppgi målerstand på din vannmåler. SMS sendes ut fra et 14 sifret nummer.
Har du ikke oppgitt mobiltelefonnummer, vil du få avlesingskort i posten. Vi ber deg her om å oppgi mobilnummer, slik at vi ved neste avlesing sender deg SMS og mottar svar fra deg der du oppgir vannmålerstand.

Har du ikke oppgitt mobiltelefonnummer må du rapportere inn vannmålerstand til www.leseav.no, eller frankere og returnere avlesingskortet i utfylt stand, eventuelt levere det i sentrumsservice. Avlesingskortet har en kode du benytter ved rapportering.

Hvis du ikke leser av vannmåleren vil du få et gebyr for manglende avlesing.

Spørsmål om vannmåleravlesing må rettes til kari.tormoen@nordre-land.kommune.no eller Nordre Land kommune, postboks 173, 2882 Dokka.

Skifte av vannmåler

I Nordre Land kommune er vannmåler et privat ansvar.
Ved skifte og montering av vannmåler er rørlegger faglig ansvarlig for vannmålerens kvalitet og montering.
Skjema Tilkobling VA, ferdigmelding skal alltid fylles ut av rørlegger for registrering av ny vannmåler i kommunens sine systemer.

Registrering av mobiltelefonnummer

Det finnes flere offentlige registre hvor du kan registrere ditt mobiltelefonnummer.
Det er også opprettet et register knyttet til SMS-tjenesten.

Her er to alternativer du kan bruke for å registrere ditt mobiltelefonnummer:

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på www.varslemeg.no, fordi telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er normalt forbruk?

En familie på 4 vil normalt forbruke cirka 200 m3 per år. Normalt forbruk per person er 50 m3 per person. Forbruket i husstanden vil normalt variere litt fra år til år. En variasjon på +/- 20 % er helt normalt. Årsaker til variasjoner kan være mange, for eksempel vanning av hage, tapping i basseng, flere overnattingsdøgn i boligen med mer. Hvis vannforbruket stiger mye, kan det skyldes lekkasjer, for eksempel toaletter som renner periodevis.

Jeg har flere vannmålere og mottar flere meldinger til samme mobiltelefonnummer, hvordan skal jeg sikre at rapporteringen blir riktig?

Har du flere målere og du mottar SMS til samme nummer, må du være sikker på at du svarer med riktig vannmålerstand på riktig melding. Vannmålernummeret framgår av meldingen. Har du problemer med dette kan du vente med rapportering til du får vannmåleravlesingskort i posten. Deretter kan du rapportere elektronisk på www.leseav.no. Du må ha koden som står på vannmåleravlesingskortet for å kunne rapportere på Internett.

Jeg har røde tall (tall bak komma) på min måler, hvordan rapporterer jeg det?

Ingen skal rapportere tall bak komma som er røde, kun de hele tallene før komma. Målerne har normalt fem siffer og det er disse som skal rapporteres.

Hvordan vet jeg at meldingen har kommet fram?

Når du svarer på SMS vil du få en svarmelding med informasjon om hva som er rapportert. Det er ikke nødvendig å ringe for å sjekke om vi har mottatt disse meldingene, og det er heller ikke nødvendig å forsøke å rapportere skriftlig i tillegg til rapportering på SMS.

Jeg har ikke mobil og kan ikke motta SMS, hvordan får jeg da rapportert?

De som ikke er registrert med SMS i våre systemer, på 1881, gule sider eller lignende, vil få vannmålerskjema tilsendt i posten en stund etter at øvrige abonnenter har fått SMS.

Jeg har fått en melding som gjelder en eiendom jeg ikke eier, hva gjør jeg?

Send en e-post til kari.tormoen@nordre-land.kommune.no​ med informasjon som står i meldingen (vannmålernummer og adresse) og ditt mobilnummer. Det kan ligge gammel informasjon i våre systemer som ikke er blitt endret, eller det kan være feil i andre offentlige registre vi har oppslag mot.