Sende opp fyrverkeri

Hovedreglen er at fyrverkeri kun kan sendes opp nyttårsaften 31.12 kl. 18.00 til 02.00.
Skal du sende opp markfyrverker utenom dette i anledning bryllup, jubileum eller lignende må du søke om tillatelse til dette.

Selge fyrverkeri

Handel med fyrverkeri kan bar foregå etter tillatelse fra Nordre Land brannvesen. Søknad om tillatelse må være brannvesnet i hende innen 1. mai

Handel med fyrverkeri kan bare foregå i tidsrommet fra 27.desember til og med 31. desember